5
Tutkimus ja tuotekehitys

Tutkimus ja tuotekehitys

SSAB:n asiantuntemus erikoislujissa teräksissä perustuu jatkuvaan, kohdistettuun tutkimus- ja tuotekehitystyöhön.

SSAB suorittaa markkinalähtöisiä tutkimuksia ja kehitystyötä painopisteenään tuotekehitys, asiakkaiden sovellukset ja prosessikehitys. Olennaiset asiakassegmentit kartoitetaan strukturoidun prosessin avulla, jossa kevyempiä, lujempia ja kestävämpiä terässovelluksia käytetään kriittisissä toiminnoissa ja ne tuovat lisäarvoa.

SSAB:n tutkimustyötä ohjaa ajatus, että SSAB:n tuotteet ovat asiakkaiden ensisijainen valinta maailmanlaajuisesti ja muodostavat suorituskyvyn standardin valikoiduilla markkinasegmenteillä.


Tutkimus- ja kehityskeskukset:

  • Borlänge ja Oxelösund (Ruotsi)
  • Raahe ja Hämeenlinna (Suomi)
  • Montpelier (Iowa, Yhdysvallat)

Lähes joka neljännellä SSAB:n tutkimus- ja kehitystoiminnoissa työskentelevällä on tohtorin tutkinto tekniikassa, joten tietämys on tasokasta ja takaa alan johtavan tutkimuksen. Tuotekehityksen, tutkimuksen ja kehityksen lisäksi tiimit pyrkivät parantamaan myös tuotantoa ja prosesseja.

SSAB:n tutkimus- ja kehitystyössä päähuomio on pitkälle kehitetyissä lujissa teräksissä ja kulutusteräksissä, ja erityisenä painopisteenä ovat segmentit, joilla teräkseltä vaaditaan erityisen paljon. Kehitystyötä ohjaa olennaisella tavalla myös entistä parempi tietoisuus ympäristöasioista. Lujat teräkset mahdollistavatkin energiatehokkaammat kuljetukset ja hiilidioksidipäästöjen vähentämisen. Erittäin tärkeää SSAB:n tutkimus- ja kehitystyölle on myös tuotantoprosessien, materiaalin kierrätyksen ja resurssien tehokkaan hyödyntämisen tuntemus.SSAB:n avaintekijät onnistuneelle tutkimus- ja kehitystyölle:

  • Markkinalähtöinen tutkimus ja kehitys
  • Pätevät ja osaavat työntekijät
  • Tehokas projektisalkku ja projektinjohtaminen
  • Painopisteenä tehokas ongelmanratkaisu
  • Työympäristö, joka kannustaa yhteistyöhön ja innovointiin
  • Vahvat ulkoiset verkostot