Tutkimus ja tuotekehitys

SSAB:n asiantuntemus erikoislujissa teräksissä perustuu jatkuvaan, kohdistettuun tutkimus- ja tuotekehitystyöhön.

SSAB:n liiketoimintamalli pohjautuu tiiviiseen yhteistyöhön sekä asiakkaan ja loppukäyttäjän tarpeiden ymmärtämiseen. Tämän vakiintuneen toimintamallin avulla lanseeraamme jatkuvasti uusia terästuotteita, sovellusmahdollisuuksia ja palveluja. Keskitymme aina vahvasti yrityksemme visioon: vahvemman, kevyemmän ja kestävämmän maailman luomiseen.

SSAB:n tutkimus- ja kehitysorganisaatio on keskeisessä asemassa tuotantoprosessiemme, vahvan tuotevalikoimamme sekä teknisen osaamisemme kehittämisessä. Niiden avulla autamme asiakkaitamme hyödyntämään terästuotteidemme koko potentiaalia. Asemamme edistyneiden erikoislujien terästen ja kulutusterästen ensiluokkaisena tuottajana perustuu jatkuvaan pyrkimykseemme hyödyntää resursseja tehokkaasti teräksen tuotannossa ja käytössä. Meillä on yksi maailman hiilidioksiditehokkaimmista teräksenvalmistusmenetelmistä. HYBRIT-hankkeen ja fossiilivapaan teräksen tiekartan edetessä SSAB:n tutkimus- ja kehitystoiminta jatkaa työskentelyä fossiilivapauden saavuttamiseksi tuotteissamme ja asiakassovelluksissamme.

 

Markkinavetoinen tutkimus ja kehitys

Tutkimus- ja kehityskulttuurissamme pyritään siihen, että SSAB-tuotteet ovat aina asiakkaiden ensimmäinen valinta kaikkialla maailmassa ja että ne asettavat standardin suorituskyvylle valituilla markkinasegmenteillä. Todellinen markkinavetoisuus tarkoittaa kykyä ymmärtää asiakkaiden ja loppukäyttäjien tarpeita, mutta myös taitoa muuntaa ne tuotteiksi. Tutkimusta ja kehitystä tapahtuu koko kehitysketjussa: tuotantoprosesseista tuotteisiin ja asiakassovelluksiin.

 

Tutkimus- ja kehityskeskukset:

  • Borlänge ja Oxelösund (Ruotsi)
  • Raahe ja Hämeenlinna (Suomi)
  • Montpelier (Iowa, Yhdysvallat)

Monilla tutkimuslaitosten työntekijöistä on tohtorin tutkinto, ja meillä on vahvoja akateemisia kumppaneita, yliopistoja ja tutkimuslaitoksia, joiden kanssa teemme yhteistyötä pitkäaikaisella strategisella pohjalla

SSAB:n avaintekijät onnistuneelle tutkimus- ja kehitystyölle:

  • Markkinalähtöinen tutkimus ja kehitys
  • Pätevät ja osaavat työntekijät
  • Tehokas projektisalkku ja projektinjohtaminen
  • Painopisteenä tehokas ongelmanratkaisu
  • Työympäristö, joka kannustaa yhteistyöhön ja innovointiin
  • Vahvat ulkoiset kumppanuusverkostot

 

Pitkän aikavälin tutkimusohjelma

Säilyttääkseen johtoasemansa, tutkimus- ja kehitysorganisaation on säilytettävä tasapaino nykyhetken ja pitkän aikavälin näkökulmien välillä.  Meidän on edistettävä tutkimustamme, jota pidämme mullistavana, ja oltava osa asiakkaidemme tulevaisuutta sekä maailman muutosta. Pitkäaikaiset hankkeet voivat kestää viidestä kymmeneen vuotta, ja niiden eri osia voidaan tukea ulkopuolisten akateemisten kumppanien ja valtion rahoituksen avulla.

5