Tutkimus ja tuotekehitys

SSAB:n asiantuntemus erikoislujissa teräksissä perustuu jatkuvaan, kohdistettuun tutkimus- ja tuotekehitystyöhön.

SSAB:n tutkimus- ja kehitystyössä päähuomio on pitkälle kehitetyissä lujissa teräksissä ja kulutusteräksissä, ja erityisenä painopisteenä ovat segmentit, joilla teräkseltä vaaditaan erityisen paljon. Kehitystyötä ohjaa olennaisella tavalla myös entistä parempi tietoisuus ympäristöasioista. Lujat teräkset mahdollistavatkin entistä energiatehokkaammat kuljetukset ja hiilidioksidipäästöjen vähentämisen. Erittäin tärkeää SSAB:n tutkimus- ja kehitystyölle on myös tuotantoprosessien, materiaalin kierrätyksen ja resurssien tehokkaan hyödyntämisen tuntemus.

 

Tutkimus- ja kehityskeskukset:

  • Borlänge ja Oxelösund (Ruotsi)
  • Raahe ja Hämeenlinna (Suomi)
  • Montpelier (Iowa, Yhdysvallat)

Lähes joka neljännellä SSAB:n tutkimus- ja kehitystoiminnoissa työskentelevällä on tohtorin tutkinto tekniikassa, joten tietämys on tasokasta ja takaa alan johtavan tutkimuksen. 

SSAB:n avaintekijät onnistuneelle tutkimus- ja kehitystyölle:

  • Markkinalähtöinen tutkimus ja kehitys
  • Pätevät ja osaavat työntekijät
  • Tehokas projektisalkku ja projektinjohtaminen
  • Painopisteenä tehokas ongelmanratkaisu
  • Työympäristö, joka kannustaa yhteistyöhön ja innovointiin
  • Vahvat ulkoiset verkostot

 

Tarkoin hallittu projektisalkku

Säilyttääkseen markkinajohtajan asemansa erikoislujissa teräksissä SSAB tunnistaa pitkän aikavälin tutkimus- ja kehityshankkeiden tärkeyden. Tällaiset projektit kestävät tyypillisesti 5–10 vuotta. Kehitysprojektit aloitetaan asiakkaiden erityisvaatimusten, tulevien tarpeiden, ympäristön muutosten tai markkina-analyysin pohjalta tai kehittyvät terästen ydinominaisuuksiin kohdistuvan perustutkimuksen ympärille. SSAB pyrkii luomaan hyvän tasapainon näiden kategorioiden välille.