SSAB:hen vaikuttavat globaalit megatrendit

Ilmastonmuutos ja resurssien niukkuus

Kuvaus

 • Maailman luonnonvarojen kulutus lisääntyy
 • Pariisin sopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi ja ilmaston
  lämpenemisen rajoittamiseksi kasvihuonepäästöjä on vähennettävä globaalisti

Vaikutukset terästeollisuuden dynamiikkaan

 • Kestävän kehityksen mukaisen kierrätettävän
  materiaalin, kuten teräksen, kysyntä kasvaa
 • Hiilidioksidipäästöjen kustannus
 • Käytettävissä olevan teräskapasiteetin optimointi resurssi- ja
  hiilidioksiditehokkaampien tuotteiden/prosessien käytön edistämiseksi (esim. ylikapasiteetin ja ympäristön kannalta tehottoman tuotannon sulkeminen Kiinassa)

SSAB:n vastaus

 • SSAB auttaa asiakkaitaan luomaan innovatiivisia tuotteita sekä pienentämään hiilijalanjälkeään erikoislujien terästen käyttöön siirtymisellä
 • SSAB haluaa siirtyä fossiilittomaan teräksentuotantoon HYBRIT-hankkeen avulla ja poistaa myös muut fossiiliset päästöt niin, että se voi tuoda fossiilivapaan teräksen markkinoille vuonna 2026. Koko yrityksen toiminta on fossiilivapaata vuoteen 2045 mennessä

Väestönkasvu ja kaupungistuminen

Kuvaus

 • Maailman väestö kasvaa
 • Kaupungistuminen on nopeaa ennen kaikkea kehitysmaissa
 • Kaupunkialueita on kehitettävä jatkuvasti, jotta niiden lisääntyvään monimutkaisuuteen voidaan vastata

Vaikutukset terästeollisuuden dynamiikkaan

 • Teräksen kysyntä kasvaa rakentamisessa, infrastruktuurirakentamisessa sekä energiantuotannossa
 • Kestävän kehityksen mukaisten ja energiatehokkaiden rakennusten kysyntä kasvaa

SSAB:n vastaus

 • Uusien tuotteiden kehittäminen vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin
 • Laajan tuotevalikoiman tarjoaminen rakentamisen, infrastruktuurirakentamisen, rakennuskoneiden sekä uusiutuvan energian tuotannon tarpeisiin

Digitalisaatio

Kuvaus

 • Uusia teknologioita käytettävissä kohtuullisin kustannuksin
 • Digitalisaatio vaikuttaa lähes kaikkien yritysten liiketoimintamalliin

Vaikutukset terästeollisuuden dynamiikkaan

 • Saatavilla tehokkaampia toimintamalleja
 • Digitaaliset palvelut lisäävät arvoketjun läpinäkyvyyttä
 • Verkkokauppa ja kaupankäyntialustat vaikuttavat kysynnän
  ja tarjonnan dynamiikkaan

SSAB:n vastaus

 • Robotiikan, koneoppimisen ja ennakoivan analytiikan hyödyntäminen
  tuotantovakauden ja prosessitehokkuuden parantamiseksi
 • Digitaalisten palveluiden valikoiman uudistaminen asiakaskokemuksen parantamiseksi
 • SSAB SmartSteelin kaltaisten uusien digitaalisten työkalujen kehittäminen,
  niin että asiakkaat saavat kaiken irti SSAB:n teräksistä

Muuttuva geopoliittinen tilanne

Kuvaus

 • Protektionismi, kuten kauppaa suojaavat toimenpiteet, lisääntyvät
 • Teräksen kysyntä kasvaa kehitysmaissa

Vaikutukset terästeollisuuden dynamiikkaan

 • Alueellisten markkinoiden merkitys kasvanut
 • Maiden välisen kaupan rajoitukset

SSAB:n vastaus

 • Johtavan aseman varmistaminen kotimarkkinoilla kustannusjohtajuuden ja ensisijaisen toimittajan aseman avulla
 • Aktiivisen kannan ottaminen vapaan ja reilun kaupan puolesta
 • SSAB:n aseman vahvistaminen kehittyvillä markkinoilla erikoislujissa teräksissä
 • Tuotantokapasiteetin parantaminen toimipisteiden tuotevalikoimaa laajentamalla