5
SSAB:hen vaikuttavat globaalit megatrendit

SSAB:hen vaikuttavat globaalit megatrendit


Megatrendi Kuvaus Vaikutukset terästeollisuuden dynamiikkaan SSAB:n vastaus
Ilmastonmuutos ja resurssien niukkuus
 • Maailman luonnonvarojen kulutus lisääntyy
 • Pariisin sopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi ja ilmaston lämpenemisen rajoittamiseksi kasvihuonepäästöjä on vähennettävä globaalisti
 • Kestävän kehityksen mukaisen kierrätettävän materiaalin, kuten teräksen, kysyntä kasvaa
 • Hiilidioksidipäästöjen kustannus
 • Käytettävissä olevan teräskapasiteetin optimointi resurssi- ja hiilidioksiditehokkaampien tuotteiden/prosessien käytön edistämiseksi (esim. ylikapasiteetin ja ympäristön kannalta tehottoman tuotannon sulkeminen Kiinassa)
 • Globaalisti johtava asema erikoislujissa teräksissä
 • SSAB auttaa asiakkaitaan luomaan innovatiivisia tuotteita sekä pienentämään hiilijalanjälkeään siirtymällä käyttämään erikoislujia teräksiä
 • SSAB:n päämääränä on siirtyä fossiilivapaaseen toimintaan vuoteen 2045 mennessä. Tässä uusien teräksentuotantotekniikoiden tutkiminen HYBRIT-hankkeen puitteissa on avainasemassa
Väestönkasvu ja kaupungistuminen
 • Maailman väestö kasvaa
 • 68 % maailman väestöstä arvioidaan elävän kaupunkiympäristössä vuoteen 2050 mennessä
 • Nopea kaupungistuminen ennen kaikkea kehitysmaissa
 • Kaupunkialueita on kehitettävä jatkuvasti, jotta niiden lisääntyvään monimutkaisuuteen voidaan vastata
 • Teräksen kysyntä kasvaa rakentamisessa, infrastruktuurirakentamisessa sekä energiantuotannossa
 • Uusien tuotteiden kehittäminen vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin
 • Laajan tuotevalikoiman tarjoaminen rakentamisen, infrastruktuurirakentamisen, rakennuskoneiden sekä uusiutuvan energian tuotannon tarpeisiin
Digitalisaatio
 • Uusia teknologioita käytettävissä kohtuullisin kustannuksin
 • Digitalisaatio vaikuttaa lähes kaikkien yritysten liiketoimintamalliin
 • Saatavilla tehokkaampia toimintamalleja
 • Digitaaliset palvelut lisäävät arvoketjun läpinäkyvyyttä
 • Verkkokauppa ja kaupankäyntialustat vaikuttavat kysynnän ja tarjonnan dynamiikkaan
 • Robotiikan, koneoppimisen ja ennakoivan analytiikan hyödyntäminen tuotantovakauden ja prosessitehokkuuden parantamiseksi
 • Digitaalisten palveluiden valikoiman uudistaminen asiakaskokemuksen parantamiseksi
 • SSAB SmartSteelin kaltaisten uusien digitaalisten työkalujen kehittäminen, niin että asiakkaat saavat kaiken irti SSAB:n teräksistä
Muuttuva geopoliittinen tilanne
 • Protektionismin kasvu
 • Teräksen kysynnän kasvu kehittyvissä maissa
 • Alueellisten markkinoiden merkitys kasvanut
 • Maiden välisen kaupan rajoitukset
 • Johtavan aseman varmistaminen kotimarkkinoilla kustannusjohtajuuden ja ensisijaisen toimittajan aseman avulla
 • Aktiivisen kannan ottaminen vapaan ja reilun kaupan puolesta
 • SSAB:n aseman vahvistaminen kehittyvillä markkinoilla erikoislujissa teräksissä
 • Globaalin tuotantoverkoston kehittäminen, jotta tuotantoa on helpompi jakaa eri yksiköiden välillä