SSAB:hen vaikuttavat globaalit megatrendit

Ilmastonmuutos ja resurssien niukkuus

Kuvaus

 • Äärimmäisten sääilmiöiden, kuten pyörremyrskyjen, metsäpalojen ja tulvien, todennäköisyys kasvaa
 • Maailman luonnonvarojen kulutus lisääntyy
 • Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi ja ilmaston lämpenemisen rajoittamiseksi kasvihuonepäästöjä on vähennettävä globaalisti

Vaikutukset terästeollisuuden dynamiikkaan

 • Terästoimintaan vaikuttavat äärimmäiset sääilmiöt, kuten pyörremyrskyt, yleistyvät
 • Kestävän kehityksen mukaisen kierrätettävän materiaalin, kuten teräksen, kysyntä kasvaa
 • Hiilidioksidipäästöistä aiheutuu
 • Käytettävissä oleva teräskapasiteetti on optimoitava resurssi- ja hiilidioksiditehokkaampien tuotteiden ja prosessien käytön edistämiseksi (esim. ylikapasiteetin ja ympäristön kannalta tehottoman tuotannon lopettaminen Kiinassa)

SSAB:n vastaus

 • Toimintasuunnitelmien turvaaminen äärimmäisten sääilmiöiden mahdollisten vaikutusten lieventämiseksi tärkeimmissä tuotantolaitoksissamme
 • Autamme asiakkaitamme luomaan innovatiivisia tuotteita sekä pienentämään hiilijalanjälkeään siirtymällä käyttämään erikoislujia teräksiä
 • Pyrimme kohti fossiilivapaata teräksenvalmistusprosessia HYBRIT-hankeen avulla
 • Muiden fossiiliperäisten päästöjen poistaminen
 • Tavoitteenamme on tuoda fossiilivapaa teräs markkinoille vuonna 2026 ja toimia täysin fossiilivapaasti vuoteen 2045 mennessä

Väestönkasvu ja kaupungistuminen

Kuvaus

 • Maailman väestö kasvaa
 • Kaupungistuminen on nopeaa ennen kaikkea kehitysmaissa
 • Kaupunkialueita on kehitettävä jatkuvasti, jotta niiden lisääntyvään monimutkaisuuteen voidaan vastata

Vaikutukset terästeollisuuden dynamiikkaan

 • Teräksen kysyntä kasvaa rakentamisessa, infrastruktuurirakentamisessa sekä energiantuotannossa
 • Kestävän kehityksen mukaisten ja energiatehokkaiden rakennusten kysyntä kasvaa

SSAB:n vastaus

 • Uusien tuotteiden kehittäminen vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin
 • Laajan tuotevalikoiman tarjoaminen rakentamisen, infrastruktuurirakentamisen, rakennuskoneiden sekä uusiutuvan energian tuotannon tarpeisiin

Digitalisaatio

Kuvaus

 • Uusia teknologioita käytettävissä kohtuullisin kustannuksin
 • Digitalisaatio vaikuttaa lähes kaikkien yritysten liiketoimintamalliin

Vaikutukset terästeollisuuden dynamiikkaan

 • Saatavilla tehokkaampia toimintamalleja
 • Digitaaliset palvelut lisäävät arvoketjun läpinäkyvyyttä
 • Verkkokauppa ja kaupankäyntialustat vaikuttavat kysynnän
  ja tarjonnan dynamiikkaan

SSAB:n vastaus

 • Robotiikan, koneoppimisen ja ennakoivan analytiikan hyödyntäminen
  tuotantovakauden ja prosessitehokkuuden parantamiseksi
 • Digitaalisten palveluiden valikoiman uudistaminen asiakaskokemuksen parantamiseksi
 • SSAB SmartSteelin kaltaisten uusien digitaalisten työkalujen kehittäminen,
  niin että asiakkaat saavat kaiken irti SSAB:n teräksistä
 • Uusi 3D-tulostuslaitos suunnitteilla Oxelösundiin

Muuttuva geopoliittinen tilanne

Kuvaus

 • Protektionismi, kuten kauppaa suojaavat toimenpiteet, lisääntyvät
 • Teräksen kysyntä kasvaa kehitysmaissa

Vaikutukset terästeollisuuden dynamiikkaan

 • Alueellisten markkinoiden merkitys kasvanut
 • Maiden välisen kaupan rajoitukset

SSAB:n vastaus

 • Johtavan aseman varmistaminen kotimarkkinoilla kustannusjohtajuuden ja ensisijaisen toimittajan aseman avulla
 • Aktiivisen kannan ottaminen vapaan ja reilun kaupan puolesta
 • SSAB:n aseman vahvistaminen kehittyvillä markkinoilla erikoislujissa teräksissä
 • Tuotantokapasiteetin parantaminen toimipisteiden tuotevalikoimaa laajentamalla
5