5
Taking the Lead! strategia

Taking the Lead! strategia

SSAB:n strategia tähtää siihen, että SSAB vahvistaa asemaansa alan johtavana erikoislujien terästen tuottajana maailmassa, markkinajohtajana omilla kotimarkkinoillaan ja johtavana lisäarvopalvelujen tuottajana.

Vuonna 2017 SSAB käynnisti uuden kehitysvaiheen kaksi vuotta kestäneen toiminnan uudelleenjärjestelyn jälkeen. Uudelleenjärjestely aloitettiin, kun Rautaruukki ja SSAB yhdistyivät vuonna 2014. SSAB:n ”Taking the Lead!” -strategia julkistettiin ensimmäistä kertaa vuonna 2012, ja se ohjaa edelleen yhtiön strategisia päätöksiä ja toimintaa.

Vuonna 2017 SSAB esitteli uusia kunnianhimoisia kasvutavoitteita vuodelle 2020. Nämä tavoitteet edistävät SSAB:n visiota – vahvempi, kevyempi ja kestävämpi maailma.

 

 

Johtajuus kotimarkkinoilla

Pohjoismaiden ja Pohjois-Amerikan kotimarkkinat muodostavat edelleen SSAB:n liiketoiminnan perustan. SSAB pyrkii vahvistamaan kotimarkkina-asemiaan tulevina vuosina.

Pohjoismaat

Markkinajohtajan aseman säilyttäminen paremman tuotevalikoiman avulla

SSSAB säilyttää 40–50 % markkinaosuuden Pohjoismaissa toimittamalla tuotteita alueen johtaville OEM-valmistajille (Original Equipment Manufacturers, alkuperäislaitevalmistajat) ja jakelijoille sekä pienemmille asiakkaille. Tätä edesauttaa SSAB:n omien kanavien, kuten metallien jakelija Tibnorin ja teräsrakentamisen yhtiön Ruukki Constructionin, kasvu sekä kumppanuudet asiakkaiden ja sellaisten ulkopuolisten teräksen jakelijoiden kanssa, joiden kanssa yhtiöllä on pitkäaikaisia sopimuksia.

SSAB Europen tavoitteena on myös nostaa premium-tuotteiden osuus 40 %:iin kokonaistoimituksista vuonna 2020 (2016: 30 % ja 2018: 36 %). Näitä tuotteita ovat muun muassa autoteollisuuden premium-tuotteet, GreenCoat®, SSAB Laser®, SSAB Boron ja SSAB Form. Tavoitteena on myös vähentää kannattamattomien tuotteiden, ennen kaikkea pohjoismaisten kotimarkkinoiden ulkopuolisten standardituotteiden, volyymiä.

SSAB Americas

Levytuotteiden markkinaosuuden kasvattaminen Pohjois-Amerikassa

SSAB on Pohjois-Amerikan levymarkkinoiden markkinajohtaja ja on viime vuosina pystynyt vahvistamaan asemaansa entisestään suhteessa paikallisiin kilpailijoihin sekä tuontiteräkseen. 
Tulevaisuudessa SSAB pyrkii pitämään noin 30 %:n markkinaosuutensa Pohjois-Amerikan levymarkkinoilla (2018: 28 %) ja kasvattamaan premium-tuotteiden osuutta. SSAB harkitsee investointeja, joiden avulla tuotantolaitosten pullonkauloja voidaan poistaa ja samalla palvella kasvavia markkinoita tulevina vuosina.

 

Globaalisti johtava asema erikoislujissa teräksissä

SSAB:n asema mahdollistaa erikoislujien terästen potentiaalin hyödyntämisen. Johtavien tuotemerkkien, ainutlaatuisen tuotevalikoiman, kattavan asiantuntemuksen sekä uusien terässovellusten kehityksessä tehtävän läheisen asiakasyhteistyön ansiosta SSAB on jo pitkään ollut maailmanlaajuinen johtaja tällä segmentillä. Korkeamman tuottavuuden ja kestävän kehityksen mukaisten ratkaisujen yhä suurempi tarve on kasvun suurin ajuri. SSAB:n vuoden 2020 kasvutavoite erikoislujille teräksille kuvastaa segmentin positiivisia näkymiä.

SSAB Special Steels

Tavoitteena 1,35 miljoonaa tonnia vuonna 2020 

SSAB Special Steelsin tavoitteena ovat 1,35 miljoonan tonnin vuotuiset toimitukset vuonna 2020. Vuonna 2018 määrä oli 1,3 ja vuonna 2016 1,0 miljoonaa tonnia. Kasvun kannalta ratkaisevaa on käytettävän teräslaadun päivittäminen erikoislujiin teräksiin eli markkinakysynnän luominen, kun asiakkaat saadaan siirtymään standarditeräksistä erikoislujiin teräksiin. Jotta tässä onnistuttaisiin, SSAB keskittyy tuote- ja sovelluskehitykseen, varastomyynnin mahdollisuuksien lisäämiseen, myyntimahdollisuuksien kasvattamiseen kehittyvillä markkinoilla sekä brändiohjelmien jatkuvaan kehittämiseen.
Vuonna 2018 tehtiin päätös noin 1 miljardin Ruotsin kruunun investoinnista Alabaman Mobilen terästehtaan karkaistujen ja päästettyjen terästen (Q&T, Quenched and Tempered Steels) kapasiteetin kasvattamiseen vuositasolla 300 000 tonnista noin 400 000 tonniin vuonna 2021.

Autoteollisuuden premium-teräkset - tavoitteena vuosittain 750 tuhatta tonnia vuonna 2020

SSAB toimittaa maailman johtaville autovalmistajille erikoislujia teräksiä. Rakenteiden keventäminen, päästörajoitukset, turvallisuusstandardit ja sähköistäminen parantavat erikoislujien terästen käytön kasvunäkymiä autoteollisuudessa. Kasvun mahdollisuudet tällä sektorilla ovat edelleen merkittävät, minkä vuoksi SSAB:n tavoitteena ovat 750 tuhannen tonnin vuotuiset toimitukset vuonna 2020. Vuonna 2016 autoteollisuuden premium-tuotteiden toimitukset olivat 442 tuhatta tonnia ja vuonna 2018 562 tuhatta tonnia.

 

Johtajuus lisäarvopalveluissa

Lisäarvopalvelut ovat tärkeä alue SSAB:n pitkän aikavälin kehitykselle, sillä monet asiakkaat keskittyvät ydinliiketoimintaansa ja haluavat tuotteitaan täydentäviä palveluita. Lisäarvopalvelut tuovat oman lisänsä edellä kuvattuihin strategisiin tavoitteisiin sekä tukevat ja edistävät SSAB:n toimintoja sen kotimarkkinoilla samoin kuin erikoislujiin teräksiin liittyviä tavoitteita. Lisäksi voimme erottautua niiden avulla kilpailijoistamme.

Palvelut

SSAB Services -liiketoimintayksikkö myy, rakentaa ja kehittää Hardox® Wearparts -konseptia. Hardox® Wearparts -verkostoon kuuluu maailmanlaajuisesti 483 jäsenyritystä (vuoden 2018 lopussa). Nämä keskukset tarjoavat varaosia ja palveluja kaivos-, kierrätys-, louhos-, sementti- ja maatalousalojen loppuasiakkaille. SSAB:n tavoitteena on vähintään 500 jäsenyrityksen verkosto vuonna 2020. 

SSAB Services -liiketoimintayksikköön kuuluu myös SSAB Shape -liiketoiminta, joka tarjoaa teräksenkäsittelypalveluja OEM-valmistajille ja näiden alihankkijoille. SSAB jatkaa asiakkaille tarjottavien Shape-teräksenkäsittelypalveluiden kasvattamista. Monesti palveluita tarjotaan kehittyvillä markkinoilla, joilla erikoislujien terästen käsittelymahdollisuudet ovat vähäisemmät.

Jakelu

SSAB aikoo kasvattaa jakelupalveluliiketoimintaansa valituilla markkinoilla. Toisin kuin monet kilpailijansa, SSAB käyttää omaa, maailmanlaajuista varastoverkostoaan ja pystyy tarjoamaan loppuasiakkaille lyhyet läpimenoajat. SSAB kasvattaa varastotoimitusten osuutta pyrkien näin lisäämään asiakkaille suuntautuvien terästoimitusten arvoa. 
SSAB:n täysin omistama, Pohjoismaiden johtava teräksenjakeluyhtiö Tibnor laajentaa läsnäoloaan kaikissa Pohjoismaissa sekä kasvattaa monimetallitarjoamaansa ja toimii suunnannäyttäjänä alan digitalisaatiossa.

 

Joustavimmat toiminnot

Jotta SSAB suoriutuisi kilpailijoitaan paremmin ja saavuttaisi alan johtavan kannattavuuden lähivuosina, se keskittyy edelleen tehokkuuteen, joustaviin toimintoihin ja globaalin tuotantojärjestelmän käyttöön. 

SSAB:llä on vuosittaiset tavoitteet sisältävä jatkuvan parantamisen ohjelma. Ohjelma perustuu SSAB One -filosofiaan ja sen avulla parannetaan tuottavuutta osallistamalla siihen kaikki työntekijät. Lisäksi jatkuva parantaminen auttaa turvaamaan SSAB:n johtavan kustannusaseman kotimarkkinoillaan.

SSAB:llä on joustava tuotantoverkosto ja useita tehtaita, jotka pystyvät tuottamaan erikoislujia teräksiä ja muita tuotteita mahdollistaen tuotannon joustavuuden markkinatilanteen mukaan. Tällä tavoin SSAB voi myös kestää paremmin suhdanteiden heikentymisen.

 

Tuloskeskeinen organisaatio

Yksi SSAB:n strategian keskeinen elementti on tuloskeskeinen organisaatio, mikä on keskeinen elementti kunnianhimoisten strategisten tavoitteiden saavuttamisessa. SSAB:n tavoitteena on olla maailman turvallisin teräsyhtiö – tavoitteena nolla tapaturmaa. Liiketoimintamalli, jossa hajautettu vastuu ja yrittäjyys ovat keskeisiä, on avainasemassa SSAB:n menestyksessä
SSAB:llä on kolme painopistealuetta, jotka ovat kriittisiä tuloskeskeisen organisaation kannalta:

  • Tavoitteemme on olla maailman turvallisin teräsyhtiö
  • Hyödynnämme SSAB One -liiketoimintafilosofiaamme ja jatkuvaa parantamista tuottavuuden lisäämiseksi
  • Vahvistamme suorituskykykulttuuriamme

 

Ensiluokkainen asiakaskokemus 

Osa SSAB:n strategiaa on mennä muita pidemmälle ja tarjota asiakkaille ensiluokkainen asiakaskokemus – sekä perinteisin menetelmin että uusien digitaalisten sovellusten avulla. 
SSAB pyrkii saavuttamaan korkeimmat standardit ”perusasioissa” suojatakseen asemansa ensisijaisena toimittajana. Tätä mitataan asiakaskyselyissä. Tähän sisältyvät esimerkiksi vuorovaikutteiset myyntiprosessit, tasaisen korkea tuotteiden laatu, toimitusten oikea-aikaisuus ja tiedon saatavuus digitaalisten kanavien kautta. 

Säilyttääkseen johtoasemansa SSAB aikoo jatkossakin investoida tekniseen tukeen sekä yhteisiin innovaatioprojekteihin, joilla asiakkaita autetaan saamaan kaikki hyöty irti SSAB:n erikoislujista teräksistä. Yhdessä johtavien tuotemerkkien ja asiakkaille suunnattujen brändiohjelmien, kuten ”Hardox® In My Body”- ja ”My Inner Strenx®” -ohjelmien, kautta SSAB voi vahvistaa asiakaskumppanuuksia entisestään.