Taking the Lead strategia

SSAB:n Taking the Lead -liiketoimintastrategian tavoitteena on vakiinnuttaa SSAB:n asema alan johtavana toimijana sekä kestävän kehityksen että kannattavuuden suhteen SSAB:n vertailuryhmässä.

Strategy

Ensimmäinen fossiillivapaissa teräksissä

SSAB:lla on strateginen tiekartta, jonka avulla aiomme mullistaa raudan ja teräksen valmistuksen. Haluamme olla ensimmäinen teräksentuottaja maailmassa, joka tuottaa markkinoille terästä fossiilittomasti vuoteen 2026 mennessä. Suunnitelmaan kuuluu aktiivinen johtava rooli HYBRIT-hankkeessa. Pyrimme siihen, että SSAB on täysin fossiilivapaa vuoteen 2045 mennessä.

Johtajuus kotimarkkinoilla

Johtavan aseman säilyttäminen SSAB:n kotimarkkinoilla Pohjoismaissa ja Pohjois-Amerikassa muodostaa jatkossakin toimintamme perustan. SSAB vahvistaa asemaansa tulevina vuosina ja kasvattaa premium-tuotteiden ja lisäarvoa tuottavien toimitusten määrää.

Globaalisti johtava asema erikoislujissa teräksissä

SSAB on maailman johtava nuorrutetun teräksen sekä tiettyjen erikoislujien autoteollisuustuotteiden (kehittyneiden korkealujuusterästen, AHSS) tarjoaja. Molemmissa on tulevina vuosina hyviä kasvumahdollisuuksia, kun merkittävät trendit lisäävät erikoislujien terästen käyttöä.

Johtajuus lisäarvopalveluissa

Lisäarvopalvelut ovat tärkeitä myyntikanavia SSAB:lle. Ne ovat myös tärkeä kasvualue pitkän aikavälin kehityksessä, sillä monet asiakkaat haluavat enemmän palveluja ja täydentäviä tuotteita SSAB:n terästen käsittelyyn.Edelläkävijä kestävässä kehityksessä

Kestävä kehitys on SSAB:n kaiken toiminnan perusta. SSAB tarjoaa turvallisen työympäristön, noudattaa tiukkoja ympäristöstandardeja ja on vastuullinen kumppani kaikille tahoille. Luomme lisäarvoa liiketoimintaan viemällä kestävää kehitystä eteenpäin yhdessä asiakkaiden kanssa sekä edistämällä kestävän kehityksen mukaisten SSAB-terästen käyttöä.

Joustavimmat toiminnot

Teollisuusyrityksenä SSAB panostaa tehokkuuteen, luotettavuuteen ja joustavuuteen maailmanlaajuisessa tuotantojärjestelmässään. SSAB One tuo kaikki työntekijät yhteen jatkuvan kehityksen merkeissä. Digitalisaation mahdollistamat kehityshankkeet ovat entistä tärkeämpiä tulevina vuosina.

Tuloskeskeinen organisaatio

Yksi SSAB:n liiketoimintastrategian peruselementeistä on rakentaa tehokkaasti toimiva organisaatio, johon työntekijät ympäri maailmaa sitoutuvat. SSAB jatkaa johtajuuden ja osaamisen kehittämistä sekä pyrkii ylläpitämään henkilöstön monimuotoisuutta.

Ensiluokkainen asiakaskokemus

SSAB on sitoutunut varmistamaan ensiluokkaisen asiakaskokemuksen tarjoamalla kilpailijoita parempaa toimitusvarmuutta, laatua ja palvelua sekä takaamalla tyytyväisyyden. Lisäksi SSAB kehittää edelleen digitaalisia palveluitaan ja etsii uusia tapoja vuoropuheluun asiakkaan kanssa.