Taking the Lead strategia

SSAB:n Taking the Lead -liiketoimintastrategian tavoitteena on vakiinnuttaa SSAB:n asema alan johtavana toimijana sekä kestävän kehityksen että kannattavuuden suhteen SSAB:n vertailuryhmässä.

Strategy

Ensimmäinen fossiillivapaissa teräksissä

SSAB:llä on strateginen tiekartta, jonka avulla on määrä mullistaa teräksen valmistus. Haluamme olla ensimmäinen teräksentuottaja maailmassa, joka tuottaa markkinoille rautamalmipohjaista terästä fossiilivapaasti vuonna 2026. Suunnitelmaan kuuluu aktiivinen johtava rooli LKAB:n ja Vattenfallin kanssa toteutettavassa HYBRIT-yhteishankkeessa. Tavoitteemme on olla yrityksenä fossiilivapaa vuoteen 2045 mennessä.

Johtajuus kotimarkkinoilla

Pohjoismaiden ja Pohjois-Amerikan kotimarkkinat muodostavat edelleen SSAB:n liiketoiminnan perustan. SSAB pyrkii vahvistamaan kotimarkkina-asemiaan tulevina vuosina ja lisäämään premium-tuotteiden osuutta toimituksista.

Globaalisti johtava asema erikoislujissa teräksissä

SSAB on maailman johtava nuorrutetun teräksen sekä tiettyjen erikoislujien autoteollisuustuotteiden (kehittyneiden korkealujuusterästen) tarjoaja. Molemmissa on tulevina vuosina hyviä kasvumahdollisuuksia merkittävien erikoislujien terästen käyttöä edistävien trendien ansiosta.

Johtajuus lisäarvopalveluissa

Lisäarvopalvelut ovat tärkeitä markkinoille pääsemisen väyliä SSAB:lle. Ne ovat myös tärkeä kasvualue pitkän aikavälin kehityksessä, sillä monet asiakkaat haluavat enemmän palveluja ja täydentäviä tuotteita SSAB:n terästen käsittelyyn.Edelläkävijä kestävässä kehityksessä

Kestävä kehitys on SSAB:n kaiken toiminnan perusta. SSAB haluaa tarjota turvallisen työympäristön, noudattaa tiukkoja ympäristöstandardeja ja olla vastuullinen kumppani kaikille sidosryhmille. Luomme lisäarvoa liiketoimintaan viemällä kestävää kehitystä eteenpäin yhdessä asiakkaiden kanssa sekä edistämällä kestävän kehityksen mukaisten SSAB:n terästen käyttöä.

Joustavimmat toiminnot

SSAB panostaa tehokkuuteen, luotettavuuteen ja joustavuuteen maailmanlaajuisessa tuotantojärjestelmässään. SSAB One -johtamismallin tavoitteena on osallistaa kaikki työntekijät toiminnan jatkuvaan parantamiseen. Digitalisaation mahdollistamat kehityshankkeet ovat entistä tärkeämpiä tulevina vuosina.

Tuloskeskeinen organisaatio

Yksi SSAB:n liiketoimintastrategian peruselementeistä on rakentaa tehokkaasti toimiva organisaatio, johon työntekijät ympäri maailmaa sitoutuvat. SSAB jatkaa johtajuuden ja osaamisen kehittämistä sekä pyrkii ylläpitämään henkilöstön moninaisuutta.

Ensiluokkainen asiakaskokemus

SSAB on sitoutunut varmistamaan ensiluokkaiset asiakaskokemukset tarjoamalla kilpailijoita parempaa toimitusvarmuutta, laatua ja palvelua sekä takaamalla asiakastyytyväisyyden. Lisäksi SSAB kehittää edelleen digitaalisia palveluitaan ja etsii uusia tapoja vuoropuheluun asiakkaan kanssa.

5