Kesätyöntekijöiden kokemuksia SSAB:n Hämeenlinnan tehtaalta

Katso oheisilta videoilta SSAB:n Hämeenlinnan tehtaalla kesätöissä työskennelleiden kokemuksia. Aino Myyrä työskenteli vuorotyönjohtajana peittaus-valssaus-hehkutus -alueella kesällä 2016 ja Tommi Helminen työskenteli Laadunvalvonnan harjoittelijana kesällä 2017. Saana Salonen työskenteli kesän 2018 kelaajana sinkityslinja 3:lla. Aku Koskela työskenteli päivätyönjohtajana tehtaan energiajakelua hoitavilla apulaitoksilla kesällä 2019.

Näet kaikki SSAB:n avoimet toimet tästä linkistä.

2019: Aku Koskela
2018: Saana Salonen
2017: Tommi Helminen
2016: Aino Myyrä
Hameenlina kesatyontekijat

Kaikki Hämeenlinnassa valmistettavat tuotteet kulkevat peittauslinjan kautta ennen kylmävalssausta ja sen jälkeen tehtävää metallipinnoitusta.

SSAB investoi peittauslinjan alkupään laitteisiin, jotka on uusittu kokonaisuudessaan prosessin käytettävyyden turvaamiseksi. Peittauslinjan investointiprojekti valmistui vuoden 2018 lopussa.

Sen lisäksi on investoitu sinkityslinja 3:n teknologian kehittämiseen uusimalla laitteita vuonna 2017. Molemmat investoinnit tukevat erityisesti SSAB:n kasvustrategiaa autoteollisuudessa. 

Metallipinnoitettuja nauhatuotteita myydään suoraan autoteollisuuden ja rakentamisen asiakkaille ja niitä myös jatkojalostetaan maalipinnoitetuiksi tuotteiksi maalauslinjoillamme.

Tämä sivun sisältö koskee vain SSAB:n toimintaa Hämeenlinnassa