5
Opiskelijat Teollisuusoppilaitos

Teollisuusoppilaitos

Teollisuusoppilaitoksen tehtävänä on kouluttaa uusia osaajia rekrytoivien koulutusohjelmien kautta sekä ylläpitää ja uudistaa SSAB:llä jo työskentelevien ammattilaisten osaamista.

Teollisuusoppilaitos on kouluttanut ammattilaisia erilaisiin metallialan tehtäviin Suomessa jo yli 50 vuoden ajan. Rekrytoivassa koulutuksessa käytännönläheisen koulutuksen ja Teollisuusoppilaitoksen tutkinnon on tänä aikana saanut noin 3000 uutta ammattilaista, jotka ovat sijoittuneet erilaisiin työtehtäviin pääasiassa Raahen ja Hämeenlinnan tehtaille.

TeollisuusoppilaitosKoulutusohjelmat rakentuvat henkilökohtaisten opintosuunnitelmien ja ammattitutkintojen varaan. Tavoitteena on työssä oppimisen keinoin syventää jo taustalla olevaa osaamista ja antaa erityisesti tuleviin työtehtäviin tarvittavia ammatillisia valmiuksia. Tavallisesti noin 70 % koulutusajasta on käytännön harjoittelua ja loput 30 % ajasta vietetään luokkahuoneessa.

Teollisuusoppilaitoksen opinnot valmentavat sekä työntekijöitä että työnjohtajia tuleviin tehtäviinsä. Opiskelijat voivat suorittaa opintojensa aikana metallien jalostuksen, kunnossapidon, koneistajan tai levytekniikan ammattitutkinnon tai osia ammattitutkinnosta. Asiantuntija- ja esimiesvalmennuksiin osallistuville on tarjolla tekniikan erikoisammattitutkinto.

Vuosina 2014 ja 2015 rekrytoivan koulutuksen aloitti yhteensä 45 uutta opiskelijaa. Tulevista koulutuksista ilmoitamme www-sivuillamme.