Business Development -ohjelma

Ohjelma on yksi SSAB:n keinoista rekrytoida ja kehittää johtamis- ja esimiestehtäviin soveltuvia henkilöitä.

Mitä on edessä, kun ohjelma on suoritettu?

Ohjelman vetäjän, Viktor Strömbergin, haastattelu

”Osallistujia arvioidaan kaksi kertaa vuodessa. Arviointi perustuu toteutettujen hankkeiden tuloksiin sekä siihen, onko menestyvän liiketoiminnankehittäjän ominaisuuksissa kehitytty – tällaisia ovat esimerkiksi ongelmanratkaisu, viestintä ja johtajuus.

Ohjelman tarkka pituus määräytyy yksilön suoriutumisen, projektien ja täytettävien työtehtävien mukaan. Yhdessä kunkin yksilön kanssa suunnittelemme ohjelmalle sopivan päätöksen sekä roolin, joka helpottaa tulevaa menestyksekästä uraa SSAB:lla.

Hankkeella ei yritetä kouluttaa jäseniä suoraan konsernin johtoryhmään. On kuitenkin mukava huomata, että tällä hetkellä SSAB:n konsernijohdon jäseninä on kaksi aikaisemmin ohjelmaan osallistunutta henkilöä.”

 

Johannes Borgman, Business Developer

"SSAB:n Business Development -ohjelma on juurtunut vahvasti sekä organisaatioon että sen hallintoon, ja voidaan sanoa, että ryhmämme on mukana kaikissa strategisissa projekteissa tavalla tai toisella. Tietoa on paljon ja oma kehityskäyrä jyrkkä, mutta olen vakuuttunut, että ohjelma avaa ovet mielenkiintoiseen urakehitykseen yrityksessä."

Josefin Aspegren, Business Developer

"Yksi SSAB:n Business Development -ohjelman suurimmista eduista on mielestäni se, että se antaa sekä syvyyttä että monipuolisuutta omaan osaamiseen. Perusteellinen se on siksi, että opimme koko ajan lisää SSAB:n ja teräsalan toiminnasta, ja monipuolinen siksi, että saamme mahdollisuuden osallistua strategisesti tärkeisiin hankkeisiin monilla eri alueilla. Toivottavasti lähestymistapa tarjoaa myös hyviä mahdollisuuksia löytää sopiva tehtävä oman edistymisen myötä.”