5
SSAB Technical steel support
SSAB brand programs

Markkinointituki – Meidän brändimme, sinun menestyksesi

Brand programs

LASKIMET JA TYÖKALUT

WearCalc
Infra design tool
WeldCalc

KÄSITTELYOHJEET

TERÄSKÄSIKIRJAT

Tilaa itsellesi oma käsikirja tai kokonainen tekninen kirjasto, niin saat tietoa SSAB:n erikoislujien terästen käyttämisestä ja suunnittelusta.

SSAB:n asiantuntijuus teräksenvalmistuksessa ja terässuunnittelussa sekä tuhannet käyttökohteet kaikkialla maailmassa ovat perustana teräskäsikirjoillemme, jotka tarjoavat vahvan teoreettisen taustan, ohjeita erilaisiin käyttökohteisiin ja vaiheittaiset suositukset esimerkiksi hitsaukseen, muovaukseen, yhdistämiseen ja suunnitteluun.

Perinteisten oppaidemme lisäksi julkaisemme ainutlaatuisen AHSS-/UHSS-teräksen hitsaus -oppaan, jossa perehdytään erikoislujien ja ultralujien terästen hitsaukseen autoteollisuudessa. Siinä yhdistyvät syvälle ulottuva teoreettinen tausta, yksityiskohtaiset testitulokset, ohjeet käyttökohteittain sekä parhaat suositukset pinnoitetuille ja -pinnoittamattomille teräksille.

Tilaa omasi täyttämällä alla oleva lomake!

Hitsausopas

Hardox- ja Strenx-terästen hitsattavuus


Lue lisää
Welding handbook

Hitsausopas

Hitsausopas käsittelee Hardox ja Strenx terästen hitsausta ja hitsattavuutta. Oppaassa keskitytään pääasiassa ongelmatilanteisiin ja suosituksiin, miten hitsattujen rakenteiden tarjoamia mahdollisuuksia olisi paras hyödyntää. Oppaassa pääpaino on suosituksissa ja keinoissa, joilla hitsattujen rakenteiden ominaisuuksia parannetaan.  Vaikka opas on kirjoitettu pääasiassa teknisille asiantuntijoille ja insinööreille, siitä hyötyvät muutkin aiheesta kiinnostuneet. Oppaassa on 23 lukua ja 132 sivua.

Hinta: 95 euroa

Teräslaatujen liittäminen

Erikoislujien teräslaatujen liittäminen


Lue lisää

Teräslaatujen yhdistäminen -käsikirja

Erikoislujien teräslaatujen yhdistäminen.

Tämän käsikirjan tarkoituksena on tarjota opastusta ja esitellä uutta, tarkempaa tietoa SSAB:n erikoislujien terästen liittämisestä.

Käsikirja on suunnattu pääasiassa teräksen liittämisen parissa työskentelevälle henkilöstölle sekä suunnittelijoille. Käsikirjaa voidaan käyttää myös koulutustarkoitukseen.

Sisältö:

 • SSAB:n tuotteet
 • Sulahitsaus
 • Vastushitsaus
 • Mekaaninen yhdistäminen
 • Liimaus
 • Juottaminen
 • Väsyminen – erilaisten yhdistämismenetelmien vertailu
 • Muiden materiaalien yhdistäminen

Hinta: 95 euroa

Teräksen muovausopas

Kokoon leikkaaminen ja plastinen muovaus.

Lue lisää

Teräksen muovausopas

Kokoon leikkaaminen ja plastinen muovaus.

Teräksen muovausoppaaseen, joka on laajempi lisäosa Teräslevyoppaan Valmistus-lukuun, on koottu arvokasta tietoa kokoon leikkaamisesta ja plastisesta muovauksesta erikoislujia teräksiä painottaen.

Sisältö:

 • Materiaalien ominaisuudet
 • Kokoon leikkaaminen
 • Plastinen muovaus
 • Muovattavuus ja materiaalin käyttäytyminen
 • Työkalumateriaalit, pinnat ja tribologia
 • Pintakäsittelyt ja pinnoitteet

Hinta: 95 euroa

Terässuunnitteluopas

SSAB:n perinteinen käsikirja erikoislujista teräksistä

Lue lisää
Design handbook

Terässuunnitteluoppaan uusin versio saatavilla englanniksi

Uusi englanninkielinen versio SSAB:n perinteisestä erikoislujan teräksen käsikirjasta on juuri tullut painosta

Terässuunnitteluopas sisältää ohjeita mm. materiaalivalintoihin, käytännön suunnitteluratkaisuihin, lujuuslaskentaan ja tuotantotekniikkaan. Terässuunnitteluopas perustuu ensisijaisesti yhteiseurooppalaiseen Eurokoodi 3 -standardiin (2010) ja tarjoaa luettavaksi lukuisien eri asiantuntijoiden ja tutkijoiden yhteisiä kokemuksia.

Hinta: 95 euroa

Hitsausopas

Opas autoteollisuuteen sekä muille aloille, joilla käytetään AHSS-/UHSS-terästä


Lue lisää

AHSS-/UHSS-teräksen hitsausopas autoteollisuuteen

Opas autoteollisuuteen sekä muille aloille, joilla käytetään AHSS-/UHSS-terästä

AHSS-/UHSS-teräksen hitsaus Hitsausoppaassa esitellään yksityiskohtaisesti tavallisimmat autoteollisuudessa käytettävät hitsausmenetelmät: pistehitsaus, laserhitsaus ja kaarihitsaus. Oppaassa keskitytään erityisesti ultralujan teräksen hitsaamiseen sekä paljastetaan yksityiskohtaiset testitulokset ja parhaat suositukset sekä pinnoitetuille että pinnoittamattomille AHSS-/UHSS-teräksille. 

Opas on saatavilla kaikille autovalmistajille ja Tier-toimittajille sekä muille asiasta kiinnostuneille teollisuuden segmenteille.

Hitsausopas on ainutlaatuinen teos teräs- ja autoteollisuudessa. Se on englanninkielinen ja siinä on 80 sivua.

Hinta: 85 euroa

Tekninen kirjasto

Saatavillasi on SSAB:n tekninen kirjasto, joten voit hyödyntää asiantuntijuuttamme helposti, nopeasti ja kustannustehokkaasti

Lue lisää

Liity SSAB-tiimiin

Yhä kevyempien ja vahvempien tuotteiden tarve kasvaa nopeasti kaikkialla maailmassa. Nähtävissä onkin, että koko ajan käytetään yhä lujempia teräslaatuja sekä eri aloilla että maailmanlaajuisesti. Pystyykö yrityksesi siirtymään entistä lujemman teräksen käyttäjäksi? Onko yrityksessä muutosta varten tarvittavaa tietoa ja tuotannossa riittävä kapasiteetti?

Liity mukaan voittoisaan joukkoon! Asiantuntijamme pyrkivät jatkuvasti löytämään uusia ratkaisuja sekä kehittämään niitä asiakkaidemme tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Yhdessä keksimme ratkaisut, jotka vahvistavat asiakkaidemme kilpailukykyä markkinoilla.

 • Terässuunnitteluopas
 • Teräksen muovausopas
 • Teräslaatujen liittäminen
 • Hitsausopas

Tekninen kirjasto

Saatavillasi on SSAB:n tekninen kirjasto, joten voit hyödyntää asiantuntijuuttamme helposti, nopeasti ja edullisesti.

To buy the manuals please send a email  to ssab@tm-gruppen.se with following information:

Handbook
Name
Company
Address
City
Zip/Postal code
Country
VAT number (only for countries within the EU, except Sweden)
Reference number (internal, if needed)
E-mail
Telephone
Delivery address (if other than invoice address)

 

Questions, please contact marita.bostrom@ssab.com