5
Katsaus autoteollisuuden maailmaan Kehittynyt korkealujuusteräs ja sähköautotKEHITTYNYT KORKEALUJUUSTERÄS JA SÄHKÖAUTOT

Miksi näiden kylmämuovattavien terästen kysyntä kasvaa?

Komponenttien painon ja hinnan pitäminen minimissä on tärkeää sähköautojen suosion kasvaessa. Sen vuoksi kylmämuovattavien kehittyneiden korkealujuusterästen (AHSS) kysynnällä on yhä suurempi merkitys, kun yritykset pyrkivät kehittämään uudistuksia, jotka takaavat kestävämmän tulevaisuuden.

päästötön sähköauto

Vierintävastuksen vähentäminen

Vuonna 2012 keskimääräiset ajoneuvokohtaiset hiilidioksidipäästöt EU:ssa olivat 140 g / km. EU pyrkii puolittamaan keskimääräiset ajoneuvokohtaiset päästöt vuoteen 2025 mennessä – 70 g hiilidioksidia kilometriä kohden. Jotta tässä voidaan onnistua, polttoaineenkulutuksen on vähennyttävä huomattavasti. Sähköautoilla on tärkeä osa tämän tavoitteen saavuttamisessa. Haasteena on kuitenkin parantaa sähköautojen akkuja, niin että yhdellä latauksella voi ajaa pidemmälle.

Yksi mahdollisuus onnistua tässä on vähentää vierintävastusta. Vierintävastukseen vaikuttaa auton paino, minkä vuoksi kevyen ja vahvan teräksen käyttö on erittäin tärkeää. Kun OEM-valmistajat saavat käsiinsä vahvempia kylmämuovattavia kehittyneitä korkealujuusteräksiä, monimutkaisten komponenttien painon vähentäminen on mahdollista ilman kallista ja paljon energiaa vaativaa kuumamuovausta.
 

Kevyet akkukotelot

Sivutörmäyssuojien, puskureiden, pilareiden ja istuinten kaltaistet komponentit kuuluvat kehittyneiden korkealujuusterästen perinteisiin käyttösovelluksiin. Sähköautojen kohdalla näiden teräslaatujen käyttö laajenee myös muihin komponentteihin. Hyvä esimerkki ovat akkukotelot. Sähköautojen akut ovat kalliita. Niitä on suojattava teiden roskilta, ja lisäksi vaarallisten aineiden mahdollinen valuminen ulos törmäysen yhteydessä on estettävä.

Kehittyneestä korkealujuusteräksestä valmistetut akkukotelon voivat auttaa parhaan mahdollisen suojauksen saavuttamisessa pienimmällä mahdollisella painolla.

Kylmämuovattavat kehittyneet korkealujuusteräkset, kuten SSAB:n Docol®, sopivat hyvin sähköautoihin. Niillä voidaan vähentä maailmanlaajuisia päästöjä, parantaa ajoneuvojen suorituskykyä sekä tarjoata OEM-valmistajille ja sähköautojen valmistajille kilpailuetuja.


NÄE DOCOL® KÄYTTÖKOHTEISSA

Katsaus autoteollisuuden maailmaan -uutiskirje

Tilaa maksuton, kerran kuukaudessa julkaistava Katsaus autoteollisuuden maailmaan -uutiskirjeemme, joka sisältää ajankohtaisia ja yksityiskohtaisia liiketoimintaasi vaikuttavia asioita käsitteleviä artikkeleita.

 

Tilaa