5
Katsaus autoteollisuuden maailmaan Vastaavat tiedot ovat tärkeitä – tarkan elinkaarianalyysin suorittaminenTARKAN ELINKAARIANALYYSIN SUORITTAMINEN

Vastaavat tiedot ovat tärkeitä 

Jotta auton aiheuttamat hiilidioksidipäästöt voi selvittää tarkasti, on katsottava pakoputkea pidemmälle. Tämän vuoksi monet autonvalmistajat ovat päättäneet tehdä elinkaariarvion (LCA). LCA:n yhteydessä on kuitenkin hyvä muistaa muutama erittäin tärkeä asia – etenkin, kun kyse on materiaalien valinnasta.

LCA on tekniikka, jonka avulla arvioidaan tuotteen elinkaaren jokaisen vaiheen ympäristövaikutukset, aina raaka-aineiden hankinnasta materiaalien käsittelyyn, valmistukseen, jakeluun, käyttöön korjaukseen ja ylläpitoon sekä hävittämiseen tai kierrättämiseen. Jos ympäristön kannalta haitallisin vaihe voidaan määrittää, keskittymällä kyseiseen vaiheeseen ja muutosten tekemiseeen ympäristövaikutuksia voidaan vähentää merkittävästi. Esimerkiksi auton eniten energiaa kuluttava vaihe on käyttövaihe polttoaineen kulutuksen vuoksi. Yksi tehokkaimmista tavoista parantaa polttoainetaloutta on vähentää ajoneuvon painoa.

Vastaavat tiedot ovat tärkeitä – tarkan elinkaarianalyysin suorittaminen


Mutta kun eri elinkaariarvioita verrataan keskenään kestävimmän etenemistavan löytämiseksi, on tärkeää, että sekä tuotteista että prosesseista on saatavilla vastaavia tietoja. Toisin sanoen, älä yritä verrata omenia appelsiineihin. Jos jostakin tuotteesta on saatavilla paljon tietoa, sitä ei voi kunnolla verrata tuotteeseen, jonka tiedot ovat puutteelliset. Muutoin vaarana on väärien johtopäätösten tekeminen, mikä vesittää koko elinkaariarvion ajatuksen. 

Jos esimerkiksi autoinsinööri haluaa tutustua ajoneuvon koko elinkaareen, hän voi käyttää erinomaista työkalua nimeltä Automotive Energy & GHG -malli (”UCSB-malli”). Kalifornian yliopiston kehittämä malli auttaa käyttäjiä analysoimaan uusien ajoneuvorakenteiden ympäristövaikutukset elinkaariarvion (LCA) avulla. Sen saa täältä.

Jos haluat yleistä tietoa elinkaariarviosta, napsauta tätä linkkiä.

Mikä on teräksen tilanne?

Tässä hiilidioksidipäästöjen vähentämistä kuvaavassa esimerkissä keskitymme teräkseen. Alla oleva kuva osoittaa, että teräksen etu joihinkin muihin keveisiin materiaaleihin verrattuna on se, että sen tuotannossa syntyy vähemmän hiilidioksidipäästöjä. Eri terästen välillä on kuitenkin myös eroja. SSAB:n teräksentuotantomenetelmät kuuluvat maailman puhtaimpiin, ja käyttämällä kehittynyttä korkealujuusterästä tai ultralujaa terästä päästöjä voi vähentää edelleen, sillä niitä käytettäessä terästä kuluu vähemmän.

Alla oleva kuva osoittaa, että teräksen etu joihinkin muihin keveisiin materiaaleihin verrattuna on se, että sen tuotannossa syntyy vähemmän hiilidioksidipäästöjä. Eri terästen välillä on kuitenkin myös eroja. SSAB:n teräksentuotantomenetelmät kuuluvat maailman puhtaimpiin, ja käyttämällä kehittynyttä korkealujuusterästä tai ultralujaa terästä päästöjä voi vähentää edelleen, sillä niitä käytettäessä terästä kuluu vähemmän.


Katsaus autoteollisuuden maailmaan -uutiskirje

Tilaa maksuton, kerran kuukaudessa julkaistava Katsaus autoteollisuuden maailmaan -uutiskirjeemme, joka sisältää ajankohtaisia ja yksityiskohtaisia liiketoimintaasi vaikuttavia asioita käsitteleviä artikkeleita.

 

Tilaa