5
Katsaus autoteollisuuden maailmaan Tulevaisuuden autoja, joissa on 50-prosenttisesti kylmämuovattavia kehittyneitä korkealujuusteräksiäTULEVAISUUDEN AUTOJA, JOISSA ON 50-PROSENTTISESTI KYLMÄMUOVATTAVIA KEHITTYNEITÄ KORKEALUJUUSTERÄKSIÄ

Autojen tulevaisuus

Onko mahdollista, että tulevaisuudessa 40–50 prosenttia auton korin painosta koostuu kylmämuovattavista kehittyneistä korkealujuusteräksistä, kuten SSAB:n Docol®-teräksestä?

Autoteollisuudessa kuumamuovaus on ollut vallalla jo pitkään. Se johtuu ennen kaikkea siitä, että sopivilla ominaisuuksilla varustettuja kylmämuovattavia teräksiä ei aiemmin ollut olemassa. Uudet kylmämuovattavat teräkset vastaavat kuitenkin autoteollisuuden nykyisten käyttösovellusten korkeisiin lujuus- ja muotovaatimuksiin, minkä vuoksi näiden terästen käyttö on lisääntymässä. Mutta miten paljon? Onko mahdollista, että tulevaisuuden autot valmistetaan suurelta osin erittäin lujasta kylmämuovattavasta teräksestä? Miten sellaiset autot vertautuvat muista materiaaleista valmistettuihin autoihin päästöjen ja kierrätettävyyden suhteen?

Kenneth Olsson, SSAB:n Business Development Specialist, kertoo oman näkemyksensä:
”Erittäin lujaa terästä pitäisi käyttää autoissa siellä, missä sen käyttö on järkevää. Jos auton kori valmistetaan suurimmaksi osaksi kylmämuovattavasta Docol®-teräksestä ja jos korissa käytetään komponentti-innovaatioita, jotka vastaavat teräksen ominaisuuksia, lopputuloksena syntyvä ajoneuvo pärjää törmäystesteissä ja on samalla kevyt. Polttoaineenkulutus ja päästöt vähenevät, ja koska teräs on sataprosenttisesti kierrätettävää, suurempi osa autoa voitaisiin laittaa uusiokäyttöön auton tullessa elinkaarensa päähän.”

Kierrätettävyys on tärkeää, sillä joissakin maailman kolkissa aletaan pian vaatia, että 95 % autossa käytetyistä materiaaleista pitää voida kierrättää.

Ja mitä tulee kestävään kehitykseen, jos keveitä materiaaleja terästä, alumiinia, hiilikuituvahvistettuja muoveja ja magnesiumia verrataan toisiinsa, voidaan havaita, että teräksen kasvihuonekaasupäästöt (GHG) ovat erittäin alhaiset tuotantovaiheessa. 

Kun tarkastellaan kehittyneiden korkealujuusterästen valmistamista kaikkein puhtaimmissa laitoksissa, kuten esimerkiksi SSAB:n kehittyneen Docol®-korkealujuusteräksen valmistamista, luvut paranevat entisestään. 

Kylmämuovattavan kehittyneen korkealujuusteräksen ainutkertainen lujuus ja tekniset ominaisuudet antavat OEM-valmistajille mahdollisuuden vähentää tietyn komponentin valmistuksessa tarvittavan materiaalin määrää, sillä he voivat hyödyntää ohuempia malleja tai kevyempiä poikkileikkauksia. 

Eli voidaan sanoa, että älykkäällä suunnittelulla ja rakentamisella on teoriassa mahdollista luoda auto, joka on valmistettu puoliksi kylmämuovattavasta kehittyneestä korkealujuusteräksestä. Sillä olisi lukuisia ympäristöetuja.


NÄE DOCOL® KÄYTTÖSOVELLUKSISSA

Katsaus autoteollisuuden maailmaan -uutiskirje

Tilaa maksuton, kerran kuukaudessa julkaistava Katsaus autoteollisuuden maailmaan -uutiskirjeemme, joka sisältää ajankohtaisia ja yksityiskohtaisia liiketoimintaasi vaikuttavia asioita käsitteleviä artikkeleita.

 

Tilaa