5
Katsaus autoteollisuuden maailmaan Esilävistys parantaa reunojen muovattavuutta


Voisiko reunojen muovattavuus olla parempikin? Kannattaa kokeilla esilävistystä

Parempi reunojen muovattavuus

Millä tavoin helppo, kuitenkin usein unohdettu tekniikka voi vaikuttaa merkittävästi reunojen muovattavuuteen ja auttaa materiaalien parantamisessa.

Ajoneuvojen komponenttien valmistajat tietävät hyvin reunojen muovattavuuteen liittyvät ongelmat. Kun erikoislujaa terästä leikataan mekaanisesti, leikattava reuna voi joissakin olosuhteissa vaarantua. Muodonmuutoksia ja mikromurtumien kaltaisia virheitä saattaa esiintyä, eivätkä näiden kohtien ominaisuudet enää vastaa muun teräksen ominaisuuksia. Suurimmat ongelmat ovat edessä, kun muovaus aloitetaan. Kun terästä taivutetaan tai venytetään, hauraat reunat ja mikromurtumat saattavat levitä, jolloin komponentista tulee käyttökelvoton. Miten tämä ongelma voidaan ratkaista?

Yksi tapa ratkaista ongelma on valita teräslaji, jonka lujuusominaisuudet ovat alhaisemmat. Tällöin reunojen muovattavuus paranee, mutta ratkaisu saattaa vaikuttaa haitallisesti painoon, lujuuteen tai komponentin turvaominaisuuksiin.

On kuitenkin olemassa toinenkin ratkaisu. Siinä erikoislujaa terästä voidaan käyttää ilman suunnittelurajoituksia.


Rei'itetty ja esilävistetty

Esilävistys
Huomaa, että lävistämisellä voidaan tehdä reikien lisäksi muitakin geometrisia muotoja.

Leikkaaminen kahdesti

Vaikka ajoneuvojen komponenttien valmistajat tuntevatkin esilävistyksen teoriassa, he eivät käytännössä hyödynnä sitä kovinkaan paljon.

Prosessi toimii seuraavasti: Kun erikoislujaan teräkseen on tehty ensimmäinen leikkaus tai reikä, toisella leikkauksella tai reiällä poistetaan ensimmäisen luoma heikentynyt alue. Hyvä perussääntö seuraavalle leikkaukselle on poistaa puolta teräksen paksuudesta vastaava alue. Tällä tekniikalla poistetaan mahdollisimman pieni alue, joka on helppoa ottaa huomioon komponentteja suunniteltaessa. Siinä kaikki. Helppoa ja nopeaa.

Toisessa leikkausvaiheessa mekaaniset olosuhteet ovat toisenlaiset, ja tällöin pinnasta voidaan tehdä sileämpi ilman reunan kovettumista. Tällöin sekä levyn että sen reunojen muovattavuus paranevat. Kun aukkojen laajenemissuhteita vertaillaan reunojen muovattavuuden mittaamiseksi, ominaisuudet voidaan jopa kaksinkertaistaa esilävistyksellä.

Esilävistyksen merkitys

Esilävistys on järkevää erikoislujien terästen tapauksessa. Tavallisesti komponentin suunnittelu ratkaisee sen, minkätyyppistä terästä voidaan käyttää, joten esilävistystä käyttämällä voidaan siirtyä käyttämään lujempia teräksiä. Esilävistystä voidaan käyttää myös, jos valmistajalla on ongelmia olemassa olevien komponenttien – kuten tukivarsien, A-pilarien, sivutörmäyssuojien tai korin osien – reunojen muovattavuuden kanssa.

Mitä rajoituksia esilävistyksellä on?

Esilävistyksen käyttöönottoa suunniteltaessa on otettava huomioon joitakin seikkoja. Vaikka ylimääräisille investoinneille ei olekaan tarvetta, esilävistys on sisällytettävä koko tuotantoprosessin suunnitelmaan etukäteen, jos ongelmilta halutaan välttyä. Esilävistysvaihe saattaa esimerkiksi edellyttää vapaata asemaa tuotantolinjalla.

On myös syytä huomata, että vaikka esilävistystä voidaankin hyödyntää tehokkaasti useimpien erikoislujien terästen tapauksessa, sillä ei ole samanlaista vaikutusta kaksifaasiteräksiin. Mikrorakenteeltaan martensiittisten ja monifaasisten terästen kanssa on kuitenkin päästy erittäin hyviin tuloksiin.

Edut lyhyesti

Esilävistys on helppo ja tehokas tekniikka, jota kannattaa harkita teräksen vaihtamista pohdittaessa ja uusia komponentteja kehitettäessä. Kahdella yksinkertaisella leikkauksella voidaan peruskomponentin sijaan saada aikaan tavallista kevyempi ja lujempi komponentti, joka voi tuoda yritykselle kilpailuetuja.


Katsaus autoteollisuuden maailmaan -uutiskirje

Tilaa maksuton, kerran kuukaudessa julkaistava Katsaus autoteollisuuden maailmaan -uutiskirjeemme, joka sisältää ajankohtaisia ja yksityiskohtaisia liiketoimintaasi vaikuttavia asioita käsitteleviä artikkeleita.

 

Tilaa