5
Katsaus autoteollisuuden maailmaan Kylmämuovattavien terästen paluuKYLMÄMUOVATTAVIEN TERÄSTEN PALUU

Miksi kylmämuovauksen suosio on jälleen kasvussa autoteollisuudessa?

Tällä hetkellä jotkin autonvalmistajat käyttävät suuria määriä kuumamuovattavia teräksiä ajoneuvoissaan, kun taas toiset yritykset luottavat lähes yksinomaan kylmämuovausmenetelmään. Yksi syy sille, miksi kylmämuovauksen suosio on kasvussa, on se, että yhä useampi yritys ymmärtää, että kuumamuovaus on kallis ja kestävän kehityksen kannalta huonompi vaihtoehto.

Terästen kuumamuovaus on ollut hallitseva menetelmä autoteollisuudessa vuosien ajan yksinkertaisesti siksi, että sopivilla ominaisuuksilla varustettuja kylmämuovattavia teräksiä ei ole ollut tarjolla. Ajat ovat muuttumassa, ja kylmämuovattavia teräksiä on kehitetty yhä useampia. Ne vastaavat modernien autosovellusten korkeisiin lujuus- ja muotovaatimuksiin. Näiden terästen markkinoille saapumisen jälkeen kylmämuovauksen suosion odotetaan jatkavan kasvuaan. Opettelemalla, miten kylmämuovausta voi parhaiten käyttää suunnittelussa, yritykset voivat nauttia kilpailu- ja kustannuseduista.

Tällä hetkellä jotkin autonvalmistajat käyttävät suuria määriä kuumamuovattavia teräksiä ajoneuvoissaan, kun taas toiset yritykset luottavat lähes yksinomaan kylmämuovausmenetelmään.

Monia vakuuttavia etuja

Mitä etuja kylmämuovatuilla teräksillä on? Ensiksikin kylmämuovattavien terästen hitsaaminen ja yhdistäminen on helpompaa, sillä ne sisältävät vähemmän seosaineita. Toiseksi hitsaamisen helppous johtaa siihen, että kylmämuovattavissa kohteissa voidaan välttää erilaisten haurastumisten aiheuttamat haasteet.

Terästen kuumamuovauksesta poiketen kylmämuovauksessa ei tarvita paljon energiaa kuluttavia lämmitysprosesseja, minkä vuoksi kylmämuovaus on myös ympäristöystävällisempi vaihtoehto. Kuumamuovauksesta poiketen kylmämuovauksen voi käynnistää ja sammuttaa ongelmitta. Kuumamuovaus toimii parhaiten jatkuvassa käytössä, mutta kylmämuovausta voidaan käyttää aina tarvittaessa.

Kylmämuovauksen suurin etu kuumamuovaukseen verrattuna näkyy alhaisemmissa käsittelykustannuksissa, sisältäen työkalukustannukset, tuottavuuden, energiankulutuksen sekä kuumamuovauksessa tarvittavan kalliin laserviimeistelyn.

Näe Docol® käyttösovelluksissa

 

Katsaus autoteollisuuden maailmaan -uutiskirje

Tilaa maksuton, kerran kuukaudessa julkaistava Katsaus autoteollisuuden maailmaan -uutiskirjeemme, joka sisältää ajankohtaisia ja yksityiskohtaisia liiketoimintaasi vaikuttavia asioita käsitteleviä artikkeleita.

 

Tilaa