5
Katsaus autoteollisuuden maailmaan Fossiilivapaasta teräksentuotannosta tulee totta
Docol-teräs autoteollisuudelle

FOSSIILIVAPAASTA TERÄKSENTUOTANNOSTA TULEE TOTTA

Katsaus SSAB:n HYBRIT-hankkeeseen ja syihin, joiden vuoksi ajoneuvon koko elinkaaren kattavista ympäristötietoisista ratkaisuista on tulossa välttämättömiä.

Aiemmin autoteollisuudessa pidettiin ns. hygieniatekijänä laatua, eli laatu oli se, joka vaikutti eniten kuluttajien tyytyväisyyteen. Monet ovat kuitenkin nykyisin sitä mieltä, että laadun on ohittanut toinen tekijä: kestävä kehitys.

Tästä on vaikea olla eri mieltä, kun autoteollisuuden kehitystä tarkastellaan viimeisen 20 vuoden ajalta. Alkuperäisvalmistajat asettavat yhä tiukempia vaatimuksia ja tavoitteita kestävälle kehitykselle. On hyvin yleistä käyttää esimerkiksi Docol®-AHSS-teräksen kaltaisia erikoislujia materiaaleja komponenttien painon keventämiseen ja polttoainetehokkuuden parantamiseen. Lisäksi hybridi- ja sähköautot ovat vakiinnuttaneet paikkansa markkinoilla, ja jotkin alkuperäisvalmistajat jopa suunnittelevat kunnianhimoisesti hankkiutuvansa hiilidioksidipäästöistä täysin eroon seuraavan 30 vuoden aikana.

Vaikka näillä toimenpiteillä onkin merkittävä vaikutus, on hyvä muistaa, että kestävää kehitystä mitataan kohta ajoneuvon koko elinkaaren ajalta, ja tähän tarvitaan asianmukaisia ratkaisuja.

Miten auton ekologisuus arvioidaan?

Nykyisin autojen ekologisuutta arvioidaan oikeastaan vain pakokaasupäästöjen perusteella, mutta kuten elinkaariarviosta käy ilmi, asiaan liittyy paljon muutakin.

Vaikka onkin totta, että suurin osa ajoneuvojen päästöistä muodostuu niiden käyttövaiheessa, myös tuotanto- ja kierrätysvaiheilla on suuri vaikutus kasvihuonekaasupäästöjen määrään.

Minkä on siis muututtava, jos myös näissä vaiheissa muodostuvat hiilidioksidipäästöt otetaan huomioon?
Toimitusketjua on tarkasteltava kriittisemmin ja on valittava sellaisia materiaaleja, joiden hiilijalanjälki on mahdollisimman pieni, ja materiaalit tulisi tilata toimittajilta, jotka ottavat ympäristövastuunsa tosissaan.

HYBRIT

HYBRIT – kohti fossiilivapaata teräksentuotantoa

Me SSAB:llä haluamme kantaa vastuuta aiheuttamastamme hiilijalanjäljestä. Siksi olemmekin käynnistäneet ainutlaatuisen, fossiilivapaaseen teräksentuotantoon tähtäävän hankkeen nimeltään HYBRIT. Tämän SSAB:n, LKAB:n ja Vattenfallin yhteishankkeen tavoitteena on löytää ratkaisu fossiilivapaaseen teräksentuotantoon. SSAB:n toimitusjohtaja Martin Lindqvist kertoo:

”SSAB haluaa olla mukana kehittämässä ratkaisua ilmastonmuutokseen. Siirtyminen fossiilivapaaseen teräksentuotantoon on jo alkanut, ja määrittelemme parhaillaan tarkempia toimenpiteitä. Uskomme olevamme oikealla tiellä, ja uskomme tämän tuovan meille monia kiinnostavia liiketoimintamahdollisuuksia.”

Nykyisin rautamalmin pelkistykseen käytetään hiiltä ja koksia, ja prosessissa muodostuu suuria määriä hiilidioksidia. HYBRIT-hankkeen ideana on käyttää vetyä, joka on tuotettu fossiilittomalla sähköllä. Tällöin päästöinä muodostuu hiilidioksidin sijaan vettä Suomella ja Ruotsilla on ainutlaatuinen mahdollisuus johtaa tätä fossiilivapaaseen teräksentuotantoon tähtäävää kehitystä, sillä molemmissa maissa on tarjolla ympäristötietoista ja fossiilitonta sähköä sekä Euroopan laadukkainta rautamalmia. Lisäksi maiden terästeollisuus on pitkälle erikoistunutta ja innovatiivista.

Hanke sai viime talvena luvan siirtyä toteutettavuustutkimusvaiheesta pilottituotantovaiheeseen. Rakennustyöt ovat nyt alkamassa ja pilottilaitoksen odotetaan valmistuvan vuonna 2020.

”Käynnistämällä pilottilaitoksen rakennustyöt SSAB ottaa ison askeleen kohti pyrkimystään olla fossiilivapaa vuoteen 2045 mennessä. Laitoksen tarkoituksena on kehittää ja lisätä fossiilivapaaseen teräksentuotantoon käytettävää teknologiaa, ja olemme ylpeitä siitä, että voimme olla osa tätä haastavaa ja merkittävää teknologista muutosta, jonka avulla voimme mahdollisesti ratkaista osan ilmasto-ongelmista”, Lindqvist toteaa.

Lue lisää HYBRIT-hankkeesta.

Katsaus autoteollisuuden maailmaan -uutiskirje

Tilaa maksuton, kerran kuukaudessa julkaistava Katsaus autoteollisuuden maailmaan -uutiskirjeemme, joka sisältää ajankohtaisia ja yksityiskohtaisia liiketoimintaasi vaikuttavia asioita käsitteleviä artikkeleita.

 

Tilaa