5
Autoteollisuuden teräslaadut

Valkoinen Docol-logo

KEHITTYNYT KORKEALUJUUSTERÄS AUTOTEOLLISUUDEN TARPEISIIN

Kehitämme innovatiivisia teräksiä eri käyttösovelluksiin kustomoitaviin autoihin läheisessä yhteistyössä valmistajien kanssa. Docol® täyttää ajoneuvon eri osien tarpeet, olipa kyse sitten erittäin lujasta hienoraeteräksestä, kaksifaasiteräksestä, monifaasiteräksestä tai äärimmäisen lujasta martensiittisestä teräksestä.

Martensiittiset teräkset (M)

Martensiittisilla (M) teräksillä on erittäin korkea myötölujuus (Re) ja äärimmäisen korkea murtolujuus (Rm). Martensiittisen Docol®-teräksen veto-ominaisuudet ovat melko hyvät ja reunanvenytysominaisuudet hyvät. Sitä on myös hyvä hitsata. 

Docol® M -tuotevalikoima:

TUOTTEEN NIMI
PINNOITE
MITAT
STANDARDIT
TEKNISET OMINAISUUDET
TUOTTEEN NIMI
Docol 900M
UC, EG
MITAT

PAK: 0.5 - 2.1 mm

L: Enintään 1530 mm

STANDARDIT

SSAB

TEKNISET OMINAISUUDET
TUOTTEEN NIMI
Docol 1100M
UC, EG
MITAT

PAK: 0.5 - 2 mm

L: Enintään 1530 mm

STANDARDIT

SSAB

TEKNISET OMINAISUUDET
TUOTTEEN NIMI
Docol 1200M
UC, EG
MITAT

PAK: 0.5 - 4 mm

L: Enintään 1530 mm

STANDARDIT

VDA239-100:2016

SSAB

TEKNISET OMINAISUUDET
TUOTTEEN NIMI
Docol 1300M
UC, EG
MITAT

PAK: 0.5 - 2.1 mm

L: Enintään 1530 mm

STANDARDIT

VDA239-100:2016

TEKNISET OMINAISUUDET
TUOTTEEN NIMI
Docol 1400M
UC, EG
MITAT

PAK: 0.5 - 2.1 mm

L: Enintään 1530 mm

STANDARDIT

SSAB

TEKNISET OMINAISUUDET
TUOTTEEN NIMI
Docol 1500M
UC, EG
MITAT

PAK: 0.5 - 2.1 mm

L: Enintään 1530 mm

STANDARDIT

VDA239-100:2016

TEKNISET OMINAISUUDET
TUOTTEEN NIMI
Docol 1700M
UC
MITAT

PAK: 1 - 2.1 mm

L: Enintään 1250 mm

STANDARDIT

VDA239-100:2016

TEKNISET OMINAISUUDET

English

Muottiin karkaistavat teräkset (PHS)

Muottikarkaistujen terästen (PHS) kohdalla muovausprosessi määrittää materiaalin lopulliset ominaisuudet. Muovaus korkeassa lämpötilassa helpottaa monimutkaisten rakenteiden, kuten martensiittisen mikrorakenteen, kehittymistä muottiin karkaisun jälkeen. Tämän materiaalin hitsausominaisuudet ovat rajoitetut.

Docol® PHS -tuotevalikoima:

TUOTTEEN NIMI
PINNOITE
MITAT
STANDARDIT
TEKNISET OMINAISUUDET
TUOTTEEN NIMI
Docol PHS 1500
UC
MITAT

PAK: 0.7 - 12 mm

L: Enintään 1610 mm

P: Enintään 16000 mm

STANDARDIT

SSAB

TEKNISET OMINAISUUDET
TUOTTEEN NIMI
Docol PHS 1800
UC
MITAT

PAK: 0.7 - 3 mm

STANDARDIT

SSAB

TEKNISET OMINAISUUDET
TUOTTEEN NIMI
Docol PHS 2000
UC
MITAT

PAK: 1 - 3 mm

STANDARDIT

SSAB

TEKNISET OMINAISUUDET

Monifaasiteräs (CP)

Monifaasiteräksillä (CP) on saman lujuusluokan DP-teräksiin verrattuna suurempi myötölujuus ja vähäisempi muokkauslujittuminen. CP-terästen väsymisominaisuudet ovat hyvät, kun kyse on syklittäisestä väsytyksestä. DP-teräksiin verrattuna CP-terästen särmäysominaisuudet ja ISO-reiänlaajennusominaisuudet ovat paremmat. Nämä teräkset sopivat käyttösovelluksiin, joissa edellytetään korkeaa lujuutta, hyvää taivutettavuutta sekä reiänlaajennuskykyä.

Docol® CP -tuotevalikoima: 

TUOTTEEN NIMI
PINNOITE
MITAT
STANDARDIT
TEKNISET OMINAISUUDET
TUOTTEEN NIMI
Docol 600CP
GI, GA, ZA
MITAT

PAK: 0.7 - 2.5 mm

L: Enintään 1520 mm

STANDARDIT

SSAB

TEKNISET OMINAISUUDET
TUOTTEEN NIMI
Docol 800CP
UC, GI, GA, ZA
MITAT

PAK: 0.5 - 4 mm

L: Enintään 1530 mm

STANDARDIT

VDA239-100:2016

SSAB

TEKNISET OMINAISUUDET
TUOTTEEN NIMI
Docol 1000CP
UC, EG, GI
MITAT

PAK: 0.5 - 2.1 mm

L: Enintään 1530 mm

STANDARDIT

VDA239-100:2016

SSAB

TEKNISET OMINAISUUDET
TUOTTEEN NIMI
Docol 1200CP
UC
MITAT

PAK: 1 - 1.8 mm

STANDARDIT

VDA239-100:2016

TEKNISET OMINAISUUDET

Kaksifaasiteräkset (DP)

Kaksifaasiterästen (DP) kohdalla myötö- ja murtolujuuden välinen ero on suuri niissä kohdissa, joissa muotoa ei ole muutettu. Muokkauslujittuminen muovauksen aikana on erittäin korkeaa. DP-terästen muovattavuus on niiden lujuuteen nähden hyvä, mutta reiänlaajenemiskyky rajallinen. Vähäisen seosaineiden määrän ansiosta näitä teräksiä on helppo hitsata, mutta ne ovat herkkiä lämpökäsittelylle (> 200 °C).

Docol® DP -tuotevalikoima:

TUOTTEEN NIMI
PINNOITE
MITAT
STANDARDIT
TEKNISET OMINAISUUDET
TUOTTEEN NIMI
Docol 500DP
UC, GI, GA, ZA
MITAT

PAK: 0.5 - 3 mm

L: Enintään 1527 mm

P: Enintään 8500 mm

STANDARDIT

VDA239-100:2016

SSAB

TEKNISET OMINAISUUDET
TUOTTEEN NIMI
Docol 600DP
UC, GI, GA, ZA
MITAT

PAK: 0.5 - 2.1 mm

L: Enintään 1527 mm

P: Enintään 8500 mm

STANDARDIT

VDA239-100:2016

SSAB

TEKNISET OMINAISUUDET
TUOTTEEN NIMI
Docol 800DP
UC, GI, GA, ZA
MITAT

PAK: 0.5 - 2.5 mm

L: Enintään 1520 mm

P: Enintään 8500 mm

STANDARDIT

VDA239-100:2016

SSAB

TEKNISET OMINAISUUDET
TUOTTEEN NIMI
Docol 1000DP
UC, EG, GI, GA, ZA
MITAT

PAK: 0.5 - 2.1 mm

STANDARDIT

VDA239-100:2016

SSAB

TEKNISET OMINAISUUDET

Korkealujuuksiset hienoraeteräkset (HSLA)

Korkealujuuksisten hienoraeterästen (HSLA) myötö- ja murtolujuuden välinen ero on yleensä pieni (<100 MPa). Sen vuoksi niiden taivutusominaisuudet ovat erinomaiset. Teräksissä on vain vähän perliittiä eikä mitään muita kovia faaseja, minkä vuoksi niiden hienomuovausominaisuudet ovat myös DP-teräksiä paremmat. Teräkset sisältävät vain vähän seosaineita, minkä vuoksi niiden hitsaaminen on helppoa.

Docol® HSLA -tuotevalikoima:

TUOTTEEN NIMI
PINNOITE
MITAT
STANDARDIT
TEKNISET OMINAISUUDET
TUOTTEEN NIMI
Docol 420LA
UC, GI, GA, ZA
MITAT

PAK: 0.8 - 6 mm

STANDARDIT

VDA239-100:2016

TEKNISET OMINAISUUDET
TUOTTEEN NIMI
Docol 460LA
UC, GI, GA, ZA
MITAT

PAK: 0.8 - 6 mm

STANDARDIT

VDA239-100:2016

TEKNISET OMINAISUUDET
TUOTTEEN NIMI
Docol 500LA
UC
MITAT

PAK: 2 - 6 mm

STANDARDIT

VDA239-100:2016

TEKNISET OMINAISUUDET
TUOTTEEN NIMI
Docol 550LA
UC, GI
MITAT

PAK: 2 - 6 mm

STANDARDIT

VDA239-100:2016

TEKNISET OMINAISUUDET
TUOTTEEN NIMI
Docol 600LA
UC
MITAT

PAK: 2 - 6 mm

STANDARDIT

SSAB

TEKNISET OMINAISUUDET
TUOTTEEN NIMI
Docol 650LA
UC
MITAT

PAK: 2 - 6 mm

STANDARDIT

SSAB

TEKNISET OMINAISUUDET
TUOTTEEN NIMI
Docol 700LA
UC, EG, GI
MITAT

PAK: 2 - 6 mm

STANDARDIT

VDA239-100:2016

TEKNISET OMINAISUUDET