5
Elinkaariarviot
Tulevaisuuden terästuotanto

Elinkaariarviointia tulevaisuustakuulla

Tutustu kehittyneiden korkealujuusterästen elinkaareen

Autoteollisuuden elinkaariarviot toimivat perustana tulevaisuuden prosessien kehittämisessämme, jossa tavoitteenamme on vähentää autoissa käytettävien erikoislujien terästen tuotannon hiilipäästöjä.

Kattavat elinkaariarviot osoittavat aukotta sen tosiseikan, että osa kevyistä materiaaleista, kuten alumiini, hiilikuituvahvistetut muovit ja magnesium, aiheuttaa moninkertaiset kasvihuonekaasupäästöt kehittyneisiin Docol-korkealujuusteräksiin verrattuna.

Jos pakokaasupäästöt saadaan poistettua kokonaan, auton sisältämien kevyiden materiaalien hiilijalanjälkeen perehdytään elinkaariarvioinnissa entistä tarkemmin.


Terästä tulevaisuuden liikkumiseen

Hiilidioksidipäästöt (kg) tuotettua materiaalikiloa kohden

Arvio liikkumisen markkinoiden koosta

Lähde: WorldAutoSteel.

Vähemmän pakokaasupäästöjä, enemmän painoarvoa tuotannolle

Elinkaariarviointia tulevaisuustakuulla

Lähde: WorldAutoSteel.

Tutustu kehittyneiden korkealujuusterästen elinkaareen