5
Prosessiteollisuus
KORROOSIONKESTÄVÄ TERÄS RIKKIPITOISIIN YMPÄRISTÖIHIN JA KORKEISIIN LÄMPÖTILOIHIN

KORROOSIONKESTÄVÄ TERÄS RIKKIPITOISIIN YMPÄRISTÖIHIN JA KORKEISIIN LÄMPÖTILOIHIN

COR-TEN® on lisensoitu tuotemerkki ja osa  SSAB Weathering -terästen tuoteperhettä.

SSAB Weathering- ja COR-TEN®-teräksiä käytetään usein petrokemian teollisuuden lämmönvaihtimissa ja savupiipuissa. Nämä teräkset kestävät hyvin rikkipitoisissa, kuumissa käyttöympäristöissä, joissa muuntyyppiset teräkset usein vaurioituvat.

Ilmaan pääsee rikkiä öljyn, hiilen tai muiden orgaanisten aineiden palamisen tuloksena.

COR-TEN Loves hot temperatures and corrosive environments

Kuin kotonaan korkeissa lämpötiloissa ja syövyttävissä ympäristöissä

Perinteisistä hiiliteräksistä poiketen SSAB Weathering -teräkset soveltuvat ihanteellisesti kuumiin ja syövyttäviin ympäristöihin. Näiden teräslajien väliset suuret erot käyvät selkeästi ilmi, kun teräksiä vertaillaan äärimmäisissä käyttöolosuhteissa rikkipitoisissa ympäristöissä:

  • COR-TEN® A -teräs ei hilseile 540–650 °C:n lämpötiloissa läheskään niin helposti kuin hiiliteräs.
  • Kantavissa rakenteissa COR-TEN® B -teräksen suositeltu enimmäislämpötila on 425 °C.
  • Jos rakenteeseen kohdistuu tavallista suurempaa rasitusta, COR-TEN® A -teräksen suositeltu enimmäislämpötila on 450 °C.
 

Patina – ihanteellinen suoja

SSAB Weathering -teräkset ovat erittäin lujia. Niitä suojaa patinakerros, joka syntyy hapettumisprosessin lopputuloksena. Tämä tapahtuu sitä nopeammin, mitä syövyttävämpi ja rikkipitoisempi ympäristö on. Tästä syystä maalaamattomat säänkestävät teräkset (joita kutsutaan usein myös ilmastokorroosiota kestäviksi teräksiksi) eivät tarvitse juuri lainkaan huoltoa. 

Käytännöllisesti katsoen kaikki SSAB Weathering -teräksestä koskaan valmistetut, rikkipitoisissa ympäristöissä käytettävät savupiiput ovat edelleen käytössä.

 

Korroosionkestävä teräs

Korroosiokäyttäytyminen tavalliseen hiiliteräkseen verrattuna

Korroosiokäyttäytyminen tavalliseen hiiliteräkseen verrattuna

Säänkestävien terästen pinnalle muodostuva patinakerros on tiivis ja kiinteä ja ehkäisee syklisiä korroosiohäviöitä. Patinoitumisprosessin ensimmäisinä vuosina korroosionopeus on jotakuinkin sama kuin tavallisilla hiiliteräksillä.

Suomen sääolosuhteille altistuminen 10 vuoden jälkeen

Patinoituminen riippuu ilmasto-olosuhteista. Maaseudulla sekä COR-TEN A- että COR-TEN B -teräksillä on tavallista S355-hiiliterästä huomattavasti hitaampi korroosionopeus. Teollisuusalueilla taas COR-TEN A suojaa korroosiolta parhaiten sen seosaineena käytetyn fosforin ansiosta.

Kaksinkertainen käyttöikä yhdellä maalauksella

Vaikka SSAB Weathering- ja COR-TEN®-teräksiä ei tarvitsekaan maalata, monet päättävät silti tehdä niin – erityisesti, jos kyseessä on vaikkapa korkea savupiippu, joka näkyy useiden kilometrien päähän. Maalin tarttuvuus säänkestävän teräksen pintaan on erinomainen, joten maalaaminen on helppoa. Teräksen ominaisuudet varmistavat myös sen, että korroosio ei pääse etenemään kuten hiiliteräksissä.

Säänkestävillä teräksillä on myös itsestäänkorjautuva pinta, joka estää korroosion leviämisen maalipinnan alla.

Tämän ansiosta myös uudelleenmaalausvälit ovat kaksi kertaa pidemmät kuin hiiliteräksillä. Tästä syystä SSAB Weathering- ja COR-TEN®-teräkset myös pysyvät hyvän näköisinä pidempään kuin muut maalatut teräkset. 

Säänkestävät teräkset rikkipitoisissa ympäristöissä

SSAB Weathering- ja COR-TEN®-teräkset pidentävät laitteiden käyttöikää monissa sellaisissa käyttökohteissa, joissa lämpötilat ovat jatkuvasti korkeita ja ilmassa tai savukaasuissa on paljon rikkiä. Lämmönvaihtimien, esilämmittimien ja kaasu–kaasulämmittimien vaipat ja levyrakenteet ovat hyviä esimerkkejä osista, joihin nämä teräkset soveltuvat erityisen hyvin. 

SSAB Weathering -teräkset kestävät tavallisia hiiliteräksiä paremmin savukaasuja 100–160 °C:n lämpötiloissa, jos teräksen pinta toisinaan myös kostuu. Noin 110 °C:n lämpötilassa SSAB Weathering -teräkset kestävät jopa paremmin kuin ruostumattomat teräkset.

 
Weathering steels in sulfur rich
High strength structural steel
Rrecommendations for application use of SSAB Weathering and COR-TEN® steels

Download recommendations for application use of SSAB Weathering and COR-TEN® steels

Ota yhteyttä

Voit pyytää säänkestävien SSAB Weathering- ja COR-TEN®-terästen hintatiedot ja tilausohjeet puhelimitse tai sähköpostitse.

Ota yhteyttä