5
Laadunmerkki
My Inner Strenx -logo

My Inner Strenx®

Strenx®-teräkset vahvistavat ja auttavat menestymään.

My Inner Strenx® on ohjelma valmistajille, jotka haluavat tehdä ensiluokkaisia sovelluksia Strenx®-rakenneteräksestä. Se on myös hyvä keino alan toimijoille ja loppukäyttäjille tunnistaa valmistajat sekä laadukkaat tuotteet, jotka käyttävät ensiluokkaista terästä, ja tuotantomenetelmät, jotka täyttävät tiukat laatuvaatimukset.


Katso lisää...
My Inner Strenx®
Henkilönostimissa
Katso lisää...
My Inner Strenx®
maataloudessa
Katso lisää...
My Inner Strenx®
nostureissa
Katso lisää

My Inner Strenx®
kuljetusalalla

Valtuutetut jäsenet, sertifioidut tuotteet

My Inner Strenx® on Strenx®-teräksestä valmistettujen rakenteiden laatusertifiointi. Tyypillisiä käyttökohteita, joissa käytetään erikoislujaa terästä ja hyödytään siten pienemmästä painosta, on hyvin monilla eri teollisuuden aloilla ja segmenteissä, kuten nosto- ja kuljetusvälineet, maatalouskoneet, offshore-nosturit, junat ja raitiovaunut sekä rakennus-, maansiirto- ja louhintatyökalut.

SSAB myöntää My Inner Strenx® -merkin käyttöoikeuden tuotteissaan sellaisille uraauurtaville valmistajille, jotka osoittavat asiantuntemusta ja innovatiivisuutta erikoislujan teräksen käytössä ja jotka noudattavat SSAB:n laatuvaatimuksia. Nämä yritykset tuntevat teräksen ominaisuudet erinomaisesti, tietävät kaikki Strenx®-teräksen edut ja käyttävät niitä jatkuvasti omassa tuotekehityksessään. Merkki kertoo heidän asiakkailleen, että tuote on mahdollisimman vahva ja kevyt sekä valmistettu suorituskykyisestä Strenx®-teräksestä SSAB:n sertifioimien suunnittelu- ja materiaalimääritysten mukaisesti.


Laadun merkki

Kuka tahansa voi ostaa My Inner Stren® -merkkisen tuotteen, mutta niitä ei voi valmistaa kuka tahansa.

Jos tuotteessa on My Inner Strenx® -logo, voit olla varma siitä, että sen on valmistanut ohjelmamme edellytykset täyttävä valmistaja tiukimpien laatustandardien mukaisesti. Kaikki jäsenet on arvioitu ja valittu huolella, ennen kuin heille on myönnetty oikeus käyttää tuotetarraa. Kun yrityksestä tulee ohjelmamme jäsen, sen täytyy jatkossakin noudattaa tiukkoja ammatillisia kriteerejä.

Seurattavissa olevat sarjanumerot

SSAB ottaa Strenx®-tuotteiden laadun tosissaan. Itse asiassa jokaisessa My Inner Strenx® -tuotetarrassa on sarjanumero, jonka avulla voidaan selvittää tuotteen ja sen valmistajan tarkat tiedot.

Haluatko varmistaa koneen tai laitteen aitouden? Lähetä My Inner Strenx® -tarrassa oleva sarjanumero osoitteeseen myinnerstrenx@ssab.com.

Jäsenedut

Ensinnäkin jäsenillä on käytössään laaja valikoima SSAB:n palveluja ja resursseja olemassa olevien ja uusien tuotteidensa suunnitteluun, kehitykseen ja tuotantoon. SSAB:n tekninen tuki jakaa jäsenyrityksille uusinta tietoa tuotteista ja konepajaominaisuuksista. Lisäksi jäsenillä on suora yhteys SSAB Knowledge Service Center -keskukseen, joka auttaa yrityksiä löytämään innovatiivisia menetelmiä Strenx®-teräksen käyttöön.

Muita etuja ovat Technical Development -tukipalvelu, mahdollisuus osallistua säännöllisesti Strenx®-sovelluksia koskeviin suunnittelu- ja teknisiin seminaareihin, suora yhteys SSAB Shape -yritysneuvojiin sekä käyttäjille kohdistettu tuotemerkin rakentamiseen ja markkinointiin liittyvä tuki.