5
Strenx® 700

Strenx® 700

Erikoisluja rakenneteräs, 700 MPa

Terästuotteiden suorituskyvyn parantamiseen liittyvässä loputtomassa taistelussa kevyin voittaa. Strenx® on lujempaa kuin tavallinen teräs. Sitä tarvitaan tuotteeseen vähemmän vastaavan lujuuden saavuttamiseen.

Strenx® 700 on rakenneteräs, jonka myötölujuus on paksuudesta riippuen vähintään 650–700 MPa.

Kemiallinen koostumus sisältää vain vähän hiiltä, ja siihen on seostettu mikroseosaineita kuten niobia, titaania tai vanadiinia parhaan mahdollisen mikrorakenteen saavuttamiseksi Tämä yhdessä erittäin puhtaan rakenteen kanssa tekee Strenx® -rakenneteräksistä kaikkein kilpailukykyisimmän vaihtoehdon kylmämuovatuille ja hitsatuille tuotteille.

Strenx® 700 -teräslaatuja käytetään esimerkiksi kippi- ja perävaunujen alustoissa, nostureissa, rakennus- ja maatalouslaitteissa ja erityisesti kuormankantorakenteissa, joissa keveys on tärkeä vaatimus. Tällaisessa käytössä teräksen suuri lujuus voi keventää koneiden painoa, kasvattaa niiden hyötykuormaa tai parantaa niiden suorituskykyä. Nämä edut yhdessä teräksen hyvän muovattavuuden kanssa auttavat pienentämään kokonaiskustannuksia.

Strenx 700 -tuotteet ja -paksuudet

Strenx® 700
Vakiotuotteet
Paksuusalue Standardinmukaisuus Muoto Tyypilliset Strenx®-teräksestä valmistetut tuotteet
Levy Kuumavalssattu nauha Kylmävalssattu nauha
Strenx® 700 E 4-160 --- --- S690QL standardissa EN 10025-6, iskukoe -40 °C:n lämpötilassa Levyt Kantavat rakenteet vaativissa olosuhteissa.
Strenx® 700 F 4-130 --- --- S690QL1 standardissa EN 10025-6, iskukoe -60 °C:n lämpötilassa Levyt Kantavat rakenteet kylmissä ja äärimmäisissä olosuhteissa.
Strenx® 700 OME 4-130 --- --- S690QL standardissa EN 10025-6*, iskukoe -40 °C:n lämpötilassa Levyt Kantaviin rakenteisiin ja vaativiin olosuhteisiin meriteollisuudessa ja offshore-kohteissa
Strenx® 700MC D --- 2-10 --- S700MC standardissa EN 10149-2, iskukoe -20 °C:n lämpötilassa Levyt, kelat ja rainat Laaja rakennevalikoima
Strenx® 700MC E --- 2-10 --- S700MC standardissa EN 10149-2, iskukoe -40 °C:n lämpötilassa Levyt, kelat ja rainat Laaja rakennevalikoima
Strenx® 700MC Plus
--- 3-12 --- S700MC standardissa EN 10149-2, iskukoe -60 °C:n lämpötilassa Levyt Äärimmäistä muovattavuutta iskusitkeyttä edellyttävät rakenteet
Strenx® 700 CR --- --- 0.7-2.1 SSAB:n määritys Levyt, kelat ja rainat Laaja rakennevalikoima

KORKEAN MYÖTÖLUJUUDEN EDUT

700 MPa:n myötölujuus tai korkeampi on uusi normaali erikoislujan teräksen suunnittelussa. Jos käytät matalamman lujuuden terästä, tuotteesi eivät ehkä yllä kaikkeen potentiaaliinsa.

Korkeampi myötölujuus mahdollistaa yhä suuremman kuormankantokyvyn ja tehokkuuden. Kuormitus voi olla suurempaa, minkä ansiosta voidaan käyttää ohuempaa terästä. Tällä on monia etuja:

  • Aloitustilanteesta riippuen suunnittelijat voivat vähentää teräsrakenteiden painoa jopa 40 % – ja parantaa silti väsymislujuutta.
  • Jos osat hitsataan, hitsausaika ja hitsaustarvikkeiden kulutus on merkittävästi pienempi.

Myötölujuus määrittelee kuorman tai rasituksen, jonka teräs kestää ilman plastista muodonmuutosta. Venymän ja kuorman suhde on lineaarinen myötölujuuspisteeseen asti. Se tarkoittaa, että ennen myötölujuuspisteen saavuttamista teräs palautuu alkuperäiseen muotoonsa, kun kuorma poistetaan.

Strenx®-teräksen tasalaatuiset ja taatut taivutusominaisuudet takaavat hyvän suorituskyvyn aina työstäessä.

345 Kb

Lataa Strenx® 700 -esite

 

TYYPILLINEN PARANNUS

Strenx® 700MC -terästä käytetään yleisesti kevyissä perävaunujen alustoissa. Perävaunun alustan materiaalin vaihtaminen 350-teräksestä Strenx® 700MC -teräkseen vähentää alustan rakenneosien painoa noin 30 %, mutta vähennys voi olla mallista riippuen jopa 50 %.

 

 

LATAA KÄSIKIRJA

        Alkuperäinen malli a)            Kevyt malli b)      Kevyt malli c)   
Teräslaji        S355       Strenx® 700MC  Strenx® 700MC
 Paino, m [kg/m]       42       27  30
 Taivutusmomentin kapasiteetti, M [kNm]       286       306  369
 Hitausmomentti, I [m4]      140E-06      93E-06   140E-06
 Taivutusvastus, W [m3]       72E-05       46E-05
 58E-05
 Painon vähennys, WR [%]      -       36  30

 

 

 

Mitta-alue

Strenx® 700 -terästä on saatavana 4–160 mm:n levyinä, 2–12 mm:n kuumavalssattuna nauhalevynä ja 0,7–2,1 mm:n kylmävalssattuna nauhalevynä. Strenx® 700  -tuotteiden leveys voi olla jopa 3350 mm.

1,24 Mb

Lataa Strenx-hitsausesite

Strenx ™-rakenneteräksessä äärimmäinen suorituskyky yhdistyy poikkeuksellisen hyvään hitsattavuuteen. Strenx-terästä voidaan hitsata muihin hitsattaviin teräksiin millä tahansa perinteisellä hitsausmenetelmällä (MAG, MIG, SAW, LHW)
.