5 5
Strenx 700 – erikoisluja kylmämuovattu teräsprofiili

Strenx® Section 700

Erikoisluja kylmämuovattu teräsprofiili

Strenx® Section 700 on kuumavalssatusta erikoislujasta teräksestä valmistettu kylmämuovattu profiili, jonka myötölujuus on vähintään 700 MPa.

Sen erinomainen lujuus yhdistettynä sen luontaiseen jäykkyyteen mahdollistaa vahvempien ja kevyempien rakenteiden valmistamisen. Tyypillisimpiä käyttökohteita ovat mm. kantavat rakenteet vaativissa olosuhteissa nosto-, käsittely- ja kuljetusaloilla.

Strenx® Section 700 vastaa EN 10149-2 -standardissa asetettuja vaatimuksia tai ylittää ne. Sen toleranssit vastaavat soveltuvin osin EN 10162 -standardissa asetettuja vaatimuksia tai ylittävät ne.

Strenx® Section 700 -teräs on saatavana U-profiilina. Muita muotoja ja variaatioita on saatavana pyynnöstä.

Profiilien enimmäispituus on 21 metriä, määrämittaan leikattuja profiileja on saatavana pyynnöstä.

Mittavalikoima

Strenx® Section 700 -teräs on saatavana U-profiilina. Muita muotoja ja variaatioita on saatavana pyynnöstä.

Alaosan pituus 50–400 mm 
Sivun pituus 30–200 mm 
Seinämän paksuus     2,5–10,0 mm
Enimmäispituus 21 000 mm

Saatavilla olevat standardit

EN 10149-2

EN 10162

EN 1090-2

Strenx® Section 700

Strenx® Section 700

KÄYTTÖKOHDE
MITAT
STANDARDIT
TEKNISET OMINAISUUDET
KÄYTTÖKOHDE

MITAT

PAK: 2.5 - 8 mm

P: Enintään 21000 mm

STANDARDIT

EN 10149-2

EN 10162

EN 1090-2

TEKNISET OMINAISUUDET