5 5
Infrastruktuuriratkaisut Suunnittelutyökalut
RD-paaluseinä

Suunnittelutyökalut

Suunnittelua helpottavat ohjelmistot

RRPileCalc- ja PileWallCalc-ohjelmat ovat maksuttomia, mutta ne on rekisteröitävä, jotta kaikki toiminnot ovat käytettävissä.

Ohjelman käyttö ja tuloksien tulkitseminen edellyttävät käyttäjältä riittävää asiantuntemusta. SSAB ja ohjelman tekijä eivät vastaa ohjelmistovirheistä tai ohjelman antamien tulosten virheellisen käytön aiheuttamista suorista tai epäsuorista vahingoista.

Katso alta myös muut suunnittelun tueksi tehdyt ohjelmistokomponentit:

  • Tekla Structures
  • Revit Components
  • Vakiopaaluanturat

RRPileCalc

RRPileCalc on SSAB:n teräspaalujen suunnitteluohjelma. Teräspaalujen suunnittelussa otetaan huomioon sekä eurokoodit että kansalliset koodit ja ohjeet.

 

Monipuoliset suunnittelumahdollisuudet

RRPileCalc-suunnittelutyökaluun sisältyvät Suomen, Ruotsin ja Norjan kansalliset liitteet. Ohjelmassa on myös muita kansallisia suunnittelusäännöstöjä. Nämä kansalliset säännöt kattavat esimerkiksi paalun varren nurjahdusvastuksen laskemisen, jota ei käsitellä eurokoodeissa.

Ohjelma sisältää kaikki SSAB:n paalukoot välillä RR75–RR/RD1200. Ohjelmassa voidaan käyttää myös kaikkia paaluille saatavilla olevia teräslajeja. Lisäksi paalun rakenne voidaan suunnitella teräsrakenteena (tyhjä teräsputkipaalu), betonilla täytettynä teräsputkena (ilman liittovaikutusta), liittorakenteena joko raudoitustangoilla tai ilman niitä, tai liittorakenteena, jossa on sisäinen teräsputki.

SSAB:n RRPileCalc-suunnittelutyökalun avulla paalu voidaan mitoittaa vaaditun kantavuuden mukaisesti. Ohjelma etsii kevyimmän paalumitan annetun kantavuuden saavuttamiseksi. Hakutoimintoa voidaan käyttää sekä pienpaalujen että suurpaalujen kanssa. Hakutoiminnossa paalun rakenne voidaan suunnitella teräsrakenteena (tyhjä teräsputkipaalu) tai betonilla täytettynä teräsputkena (ilman vahviketta ja sisäputkea).

 

Edistynyt FEM tarkempaan analysointiin

Jos paalun käyttäytymistä on analysoitava tarkemmin, RRPileCalc-ohjelmassa on myös edistynyt FEM-toiminto. Edistyneessä FEM-toiminnossa paalua ympäröivää maa-ainesta voidaan mallintaa useilla eri kerroksilla. Myös maa-aineksen jousimallit voivat olla edistyneempiä eli epälineaarisia (kansallisista säädöksistä riippuen). Edistyneessä FEM-toiminnossa voidaan myös käyttää erityyppisiä kuormituksia paalulle. Tavanomaisen pystysuuntaisen kuormituksen lisäksi voidaan käyttää vaakakuormitusta ja momenttia. Paalun sivuttaissiirtymät, momentit ja leikkausvoimat sekä sivuttainen maanpaine voidaan tulostaa kaavioina edistyneen FEM-analyysin jälkeen.

 

PileWallCalc

SSAB:n uusi PileWallCalc-suunnittelutyökalu helpottaa paaluseinien poikkileikkausominaisuuksien ja taivutuskestävyyden laskemista. Ohjelma laskee RD-paaluseinien, combi-seinien ja zig-zag combi -seinien taivutus- ja normaalivoimankestävyyden.

Laskelmat tehdään eurokoodien mukaisesti. Tässä suunnittelutyökalussa on paalukoot RD220–RR/RD1200, kaikki SSAB:n paaluissa käytetyt teräslajit ja kattava valikoima teräsponttiprofiileja. Paaluseinän kestävyys voidaan laskea joko elastisessa tai plastisessa tilassa. Lisäksi putkipaalujen rakenne voidaan suunnitella teräsrakenteena (tyhjä teräsputkipaalu), betonilla täytettynä teräsputkena (ilman komposiittivaikutusta), liittorakenteena joko raudoitustangoilla tai ilman niitä, tai liittorakenteena, jossa on sisäinen teräsputki. 

  

Edistyneet korroosionvähennysmahdollisuudet

Korroosionopeus vaihtelee usein paaluseinän eri syvyyksissä. Rakenteen optimoinnin helpottamikseksi on mahdollista suunnitella kaksi poikkileikkausta samanaikaisesti. Paalun halkaisija on sama seinän ylä- ja alaosassa, mutta seinän paksuutta ja paalun teräslajia voidaan vaihdella.

Paalujen korroosionopeudet otetaan huomioon laskelmissa. Korroosionopeudet voidaan asettaa erikseen seinän ylä- ja alaosalle. Myös seinän eri puolille ja paalun sisäpinnalle voidaan asettaa eri korroosionopeudet. Eri korroosionopeuksia voi olla yhteensä kuusi.

Jos korroosionopeudella on eri arvot seinän eri puolilla, poikkileikkauksesta tulee epäsymmetrinen. Paaluseinän suunnittelun seuraavassa vaiheessa ohjelma laskee poikkileikkauksen rakenneteräsosan jäykkyyden, taivutusvastuksen ja painopisteen.

 

Tulokset

Ohjelma luo raportin, jossa näytetään lähtötiedot, todelliset poikkileikkausominaisuudet sekä kaavio kokonaiskapasiteetista normaalivoimankestävyydelle ja taivutuskestävyydelle. Jos poikkileikkauksen ominaisuudet ovat erilaiset seinän ylä- ja alaosassa, molempien kapasiteettikaaviot näytetään.

Tekla Structures

SSAB:n pien- ja suurpaalujen sekä RD-paaluseinien valmiit komponentit 

 

REVIT Components

SSAB:n pien- ja suurpaalujen valmiit komponentit

Asennusohjeet sisältyvät ladattavaan .zip-tiedostoon

Vakiopaaluanturat

Teräsbetoniset vakiopaaluanturat RR- ja RD-paaluille

Valmiiksi mitoitetut teräsbetoniset vakiopaaluanturat RR- ja RD-paaluille on tarkoitettu tehostamaan SSAB:n RR- ja RD-paalujen käyttöä talonrakentamisessa ja helpottamaan paaluanturoiden suunnittelua ja käyttöä.